Innovationskultur

Att skapa en innovationskultur

Vår tid präglas av en mycket hög förändringstakt. Den senmoderna människan rör sig allt snabbare framåt, medan tekniska och sociala skiften förvandlar samtiden till ett allt kortare nu. Tidigare kunskaper och erfarenheter devalveras snabbt, samtidigt som stora ödesfrågor som klimatkris eller pandemi tarvar nya förhållningssätt. I konkurrensen mellan företag är kunder lättfotade och ständigt på jakt efter något nytt. Sammantaget ökar behovet av innovation i alla mänskliga system. Vad är då innovation, och hur kommer innovationskultur till stånd?

Innovation skulle helt enkelt kunna beskrivas som något nytt som gör nytta. Det behöver inte bara handla om nya uppfinningar och produkter, utan lika gärna processer och arbetssätt. Men innovation kräver oftast att man närmar sig ett problem på ett nytt sätt och tänker utanför de gamla ramarna. Att pröva något oprövat. Vi människor är duktiga på innovation och kreativitet, men för att vi ska kunna frigöra denna kraft krävs det rätt förutsättningar. Det krävs innovationskultur.

Skapa innovationskultur

Om man vill skapa innovationskraft i en organisation behöver man arbeta med kulturen, som bekant alltid kommer att trumfa strategin och strukturen. Kultur kan beskrivas som en kombination av individuella och kollektiva värderingar, vanor och beteenden. Det vi faktiskt gör – inte det som står i våra papper att vi ska göra. En innovationskultur är då helt enkelt en kultur som värderar innovation högt, på riktigt, och som stödjer innovativa arbetssätt. Vid studier av innovationsledande företag visar det sig genomgående att de kännetecknas av en stark innovationskultur.

Innan vi tittar närmre på beståndsdelarna i en framgångsrik innovationskultur kan vi dröja lite vid några principer eller förhållningssätt som visat sig gagna innovation. Vi är ute efter att:

  • Få fram så många idéer som möjligt. Överallt i en organisation finns människor med idéer och vi måste se till att de lägger dem på bordet.
  • Misslyckas tidigt. Bakom varje framgång döljer sig talrika misslyckanden. En studie har visat att av 3000 idéer för nya produkter i industriföretag blir endast 125 nya projekt, av dessa blir två faktiska produktlanseringar varav bara en blir framgångsrik. Det kommer att bli många misslyckanden och ju tidigare vi kan släppa dem, desto mindre kostar de.
  • Åstadkomma snabba prototyper. Det finns inget annat sätt att lika effektivt avgöra om en innovation fungerar än att utsätta den för verkligheten. Vi har till exempel sett att förskolebarn i en tävling är bättre än vuxna på att bygga höga torn av spaghetti och marshmallows. Helt enkelt för att de prövar sig fram i stället för att slösa tid på att räkna och diskutera.

Psykologisk trygghet och brutal ärlighet

Vilken kultur kan då stödja dessa förhållningssätt? Harvardprofessorn Gary Pisano beskriver de viktigaste beståndsdelarna i en framgångsrik innovationskultur så här:

  • En hög tolerans för misslyckande, men låg tolerans för systematisk inkompetens
  • Disciplinerat experimenterande
  • Psykologisk trygghet och brutal ärlighet
  • Mycket samarbete och samtidigt tydligt individuellt ansvar
  • En platt hierarki tillsammans med ett starkt ledarskap
  • Fokus på lärande – och på utförande

Dessa beståndsdelar kan framstå som aningen motsägelsefulla. Vi tittar närmre på ett av dem, som kanske är det allra viktigaste: Psykologisk trygghet och brutal ärlighet. Hur kan man känna sig trygg när ens projekt blir brutalt sågade?

Det framgångsrika och innovativa animationsföretaget Pixar har regelbundna möten som de kallar Braintrust, där de utvärderar pågående projekt med brutal ärlighet. Där kalibrerar de om, ändrar och avstyr. Förutsättningen för att kunna ha dessa möten utan att medarbetarna tappar modet är en hög psykologisk trygghet. Att de kan kommunicera öppet, säga vad de tycker (utan att någon tar det hela alltför personligt) beror på att den psykologiska tryggheten finns på plats. Psykologisk trygghet handlar ju om en upplevelse av att de andra vill mig väl och att miljön är trygg nog för att ta mellanmänsklig risk, att våga testa ofärdiga idéer exempelvis. Motsättningen mellan brutal ärlighet och psykologisk trygghet är en chimär – det ena vilar på det andra. Om det kanske mest kännetecknande för framgångsrika innovationskulturer är kapacitet för misslyckanden, så torde psykologisk trygghet vara fundamental, och en oundgänglig förutsättning.

Alltså: Om ni vill göra något för att stärka er innovationskultur – börja med att fokusera på psykologisk trygghet! Det finns många andra vinster med det också i termer av effektivitet, god arbetsmiljö och säkerhet.

 

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster