Kan man lära sig empati?

Igår läste jag en anbudsförfrågan från en organisation som upphandlar ledarutvecklingsprogram. Cheferna ska under sex heldagar lära sig coacha, ge feedback, hantera svåra samtal och mycket annat. Dessutom ska de ”utveckla sin empatiska förmåga”. Det fick mig att fundera på om det är möjligt att träna empati. Och vad jag som psykolog i så fall tror att det går att åstadkomma under en begränsad tidsrymd.

Om det går att träna empati har att göra med en klassisk frågeställning inom psykologin – arv eller miljö. Är empati en ärftlig egenskap så föds man med den (eller inte), och den går alltså inte att lära sig. Om den å andra sidan är inlärd bör det vara möjligt att påverka och utveckla förmågan. De allra flesta forskare och praktiskt verksamma psykologer är idag överens om att det inte handlar om antingen – eller. Det är både arv och miljö som avgör vilka personliga egenskaper vi har. Vissa betonar arvet mer och andra miljön, men det gemensamma är att båda aspekterna har betydelse.

Empati kanske kan jämföras med musikalitet. En del lyckligt lottade föds med en stark känsla för rytm, takt och melodi vilket gör att de har lätt att lära sig spela instrument och sjunga rent. Andra får kämpa hårt för att lära sig hålla takten och undvika att sjunga falskt. Själv har jag fötts med en ganska medioker musikalitet, men har tack vare en stor kärlek till musiken nött in ackord så att jag nu på ett hyggligt sätt kan kompa en allsång. Jag har säkert med råge överträffat Malcom Gladwells 10 000 timmars träning som han menar krävs för att bemästra en färdighet.

På motsvarande sätt föds vi med olika ”takt- och tonkänsla” när det gäller empati. Den som föds med Aspergers syndrom får träna mycket hårt och länge för att lära sig sociala färdigheter som lärs in helt utan ansträngning av andra. Psykologer antar att de flesta egenskaper är normalfördelade. Enkelt uttryckt innebär det att det är en spridning från de som har lite av egenskapen till de som har mycket, och att de flesta ligger genomsnittligt emellan. Tillämpat på empati kan man tänka sig att det finns personer med en mycket stark förmåga att läsa av och förstå andra, andra med mycket låg och de flesta av oss är genomsnittliga.

Går det då att träna empati? Ja, ungefär på samma sätt som det går att träna sin musikalitet. På en dag kan det vara möjligt att lära sig de musikaliska grunderna, kanske att hålla takten och några ackord på pianot. Därefter behövs en ihärdig träning för att man ska kunna framföra en njutbar melodi. När man ska lära ut empati behöver man utveckla begreppet något för att veta vad som ska tränas. Inom psykologin är det vanligt att betrakta empati som bestående av tre grundkomponenter:

– Kognitiv empati, vilket betyder att intellektuellt förstå hur och varför andra reagerar som de gör.

– Emotionell empati, vilket innebär att känslomässigt kunna leva sig in andras livssituation.

– Inlevelse i andras situation med en strävan att vara till stöd eller hjälp för den andre.

Under en heldag kan det vara möjligt för cheferna att rationellt förstå betydelsen av att medarbetare upplever att de blir lyssnade på och bekräftade. Kanske också lära sig några enkla grundläggande kommunikativa färdigheter, som att ställa öppna frågor och ha ögonkontakt. Att tillsammans med andra reflektera över hinder och drivkrafter för ett empatiskt förhållningssätt i chefsrollen brukar också upplevas som värdefullt. Därefter kommer de 10 000 timmarna av tillämpning i vardagen för att det ska bli någon verklig skillnad…

 

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se