Kraftfältsanalys – ett kraftfullt verktyg för utveckling och utvärdering

I varje stund finns det både krafter som driver och hjälper oss att nå våra mål och krafter som hindrar oss. De drivande krafterna strävar mot utveckling medan de hindrande krafterna håller emot. Om krafterna är jämnstarka kommer vi förstås inte att röra oss framåt och nå målet.

För att inte trampa vatten och slösa på sina resurser är det därför viktigt att identifiera de hindrande krafterna och hitta strategier för att reducera dem.Om du bara gasar på  med all kraft, tömmer du ut resurserna, medan hindren fortsätter att  stå i vägen. Att minska de hindrande krafterna är oftast mer effektivt än att öka de drivande krafterna!

Ett kraftfält görs ALLTID i relation till ett mål. Ett kraftfält är inte en för- och nackdelslista. Det handlar inte om vilka faktorer som är positiva eller negativa i största allmänhet, utan det handlar om vad som hindrar dig från att nå dina mål. Hindren kanske fyller en funktion i  nuläget, men hindrar utvecklingen framåt. Lägg därför ingen negativ värdering i hindren!

När kan du använda ett kraftfält? Ett utmärkt tillfälle är när du är vilse, när du inte riktigt vet hur du ska ta dig vidare i en fråga. Kraftfältet innebär att du blir tvungen att tänka efter och identifiera vad ditt mål egentligen är, för att sedan navigera dig genom nulägets hinder och drivkrafter.

Ett annat bra användningsområde är utvärdering. Effektiva team avslutar sina veckomöten  med ett kraftfält för att låta gruppen gemensamt sätta ord på  vad som var drivande/hindrande med mötet:

Mål: Operativa möten i arbetsgruppen för att dela ny information och diskutera aktuella problem.

Ett kraftfält är ett till synes enkelt verktyg men kan nå väldigt djupt för att identifiera kärnan i ett problem. Ett vanligt hinder som är lätt att identifiera är tidsbrist. Kraftfältet kan hjälpa dig att fundera över vilka dina inre hinder är för att hantera  tidsbristen – har du kanske svårt att prioritera?

Kraftfältets 4 steg:

1. Formulera målet tydligt och specifikt

2. Identifiera hinder och drivkrafter – håll dig till fakta och konkreta exempel

3. Fastna inte bara i yttre hinder (tidsbrist t ex), utan granska även inre hinder

4. Prioritera hindren utifrån vad som är enklast att börja med och vad som är viktigast