Effektiv kommunikation med SAVI©

Kommunikation som förändrar

SAVI

System för att Analysera Verbal Interaktion

Vad är SAVI?

Har du undrat varför vissa möten och samtal är frustrerande och svåra? Du är inte ensam. I en Harvardsstudie visade det sig att över 40 % av våra arbetsmöten upplevs som ineffektiva och att kommunikationsmönstren är en avgörande faktor.

SAVI betyder System för att Analysera Verbal Interaktion. SAVI är ett kraftfullt och praktiskt verktyg för att förändra och förbättra mellanmänsklig kommunikation. SAVI hjälper oss att förstå varför kommunikation fungerar eller inte och att förändra kommunikationsmönster från improduktiva till problemlösande.

Innehåll

Denna grundläggande 2-dagars träning är både teori- och upplevelsebaserad med mycket interaktion. Den riktar sig till chefer och ledare, HR-funktioner och andra roller som behöver förstå och påverka människors verbala kommunikation. Som deltagare får man:

  • Kunskap om hur kommunikationsmönster påverkar beslutsfattande, problemlösning och relationer
  • Träning i att analysera och utveckla kommunikationsmönster
  • Ökad förståelse för egna kommunikationsmönster och hur dessa kan utvecklas
  • Ökad förmåga att påverka och förstå verbal
    kommunikation i viktiga arbetssammanhang som t.ex. svåra samtal och möten.

Fakta

Tid: 24-25 oktober 2022

Ledare: Eva Birgerson

Plats: Stockholm City

Avgift: 12.000 SEK exkl. moms.

Anmälan: Marika Sandberg, tel. 08-50 60 88 00, marika.sandberg@sandahls.se

Mer info om SAVI: www.savicommunications.com

Ledare

Eva Birgerson, leg. psykolog och organisationskonsult, Sandahl Partners Stockholm.

Eva är certifierad SAVI-utbildare och  har lång erfarenhet av att använda SAVI i sitt arbete som organisationspsykolog med ledar-, grupp- och organisationsutveckling.

Ladda ner informationen som PDF här

SAVI är ett registrerat varumärke ägt av Yvonne M. Agazarian, Claudia A. Byram, Francis B. Carter, Anita Simon. © Anita Simon and Yvonne Agazarian 2012. SAVI är teoribaserad och skapad av Yvonne Agazarian och Anita Simon vid Temple University, Philadelphia.

“Jag gick grundkursen i SAVI på Sandahls för att komma vidare i och bli bättre på strukturerad kommunikation i mitt ledarskap. Kursen gav mig nya verktyg som jag har haft stor nytta av. Det var dessutom två riktigt roliga dagar.”
Gruppchef på Unionen
“SAVI har hjälpt mig att förstå vad som händer när kommunikationen inte fungerar i grupper. Jag har blivit mer uppmärksam på hur jag och andra faktiskt kommunicerar, vilket har hjälpt mig både i min roll som VD och privat.”
VD på Stardust Consulting
“Vi har redan haft nytta av kursen i SAVI- inte minst för att vi genast började samtala om våra olika kommunikationsstilar vilket ledde till både insikt och förståelse för våra olikheter.”
Teaterchef på Länsteater

Från utvärdering av kursen

”Hur väl har målet uppfyllts att lära dig hur du kan förändra kommunikationsmönster som skapar problem?”

Genomsnitt 4,5 av 5 möjliga

Från utvärdering av kursen

”Hur väl lyckas kursledaren förklara begreppen och leda övningarna?”

Genomsnitt 9,3 av 10 möjliga