Sandahl Partners Credo

Varför ett Credo*?

Sandahl Partners Credo är ett uttryck för våra värderingar, vår människosyn och de gemensamma strävanden som binder oss samman och ger oss vår identitet som företagsgrupp.

Credot ger möjlighet att ta ställning till om man delar Sandahl Partners värderingar och vision.

Våra samarbetspartners får genom Credot en bild av vad Sandahl Partners vill arbeta för i utveckling av ledarskap, medarbetarskap och organisationer.

Credot är även ett stöd för medarbetare på Sandahl Partners i frågor kring etik och förhållningssätt.

Läs Sandahl Partners credo här >>