En individs agerande i en given situation styrs dels av personlighet och grundläggande potential, dels av erfarenhet och förvärvad kompetens. Med en personbedömning ökar förståelsen för dessa faktorer i exempelvis urvalsprocesser, successionsplanering och management audits.

Vi vet vilka personliga egenskaper som bidrar till ett gott ledarskap, vilka egenskaper som utgör en risk och vilka som går att utveckla och träna. Alla personbedömningar genomförs av psykologutbildade konsulter med lång erfarenhet av och stor förståelse för organisationer.

Att ha rätt person på rätt plats är en viktig förutsättning för framgång i alla organisationer. Men det räcker inte med att göra en bra rekrytering och urval av människor med goda egenskaper. En bra urvalsprocess bör stödja och integreras i utvecklingsprocesserna, både på individ- och gruppnivå.

Sandahl Partners arbetar med helhetssyn i alla urval- och rekryteringsuppdrag. Vi förstår hur en chefs ”rolltagningsförmåga” samspelar med organisationens ”rollgivningsförmåga”. Ett långvarigt samarbete med Sandahl Partners bidrar till en ökad organisatorisk förståelse för hur person och organisation samspelar och hur urval och utveckling går hand i hand för ökad effektivitet.

Här kan du läsa mer om våra tjänster Personbedömning och Chef- och specialistrekrytering