Samarbetspartners

Sandahl Partners är specialister på att utveckla mänskliga system. Att aktivt följa och tillämpa forskning och metodutveckling inom vårt fält är en självklarhet. Våra konsulter deltar i internationella nätverk och konferenser och vi har nära samarbete med forskare både i Sverige och utomlands. Några av våra samarbetspartners och inspirationskällor finner ni här.

PATRICIA TUDOR SANDAHL
Psykologen och psykoterapeuten Patricia Tudor Sandahl startade Sandahl Partners 1985 tillsammans med sin make Christer Sandahl. Idag är Patricia främst verksam som uppskattad författare, föredragshållare och retreatledare. Man kan bland annat höra henne i Tankar för dagen i P1.

Läs mer på: www.tudorsandahl.se

KAROLINSKA INSTITUTET/LIME
Christer Sandahl är leg psykolog och psykoterapeut och startade Sandahl Partners 1985 tillsammans med sin hustru Patricia Tudor-Sandahl. Christer l är verksam som professor vid Karolinska Institutet där han leder en forskargrupp som arbetar med frågor kring ledarskap och teamwork. Härom året kom hans bok, Chef med känsla och förnuft (Natur & Kultur) som han skrivit tillsammans med två kollegor.

Läs mer på www.ki.se

SCTRI -SYSTEMS-CENTERED TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE
Sandahl Partners utgångspunkt bygger på ett systemteoretiskt synsätt. Vi har under många år vidareutbildat oss inom SCTRI, Systems-Centered Training and Research Institute, i USA, England och Sverige. Våra konsulter bidrar också aktivt inom SCTRI genom att vidareutveckla tillämpningen inom ledar- och organisationsutveckling.

Läs mer på: www.systemcentered.com

GDQ ASSOCIATES
Group Development Questionnaire, GDQ, är ett forskningbaserat instrument för att analysera gruppdynamik och arbetsgruppens utvecklingsfas. De flesta av våra konsulter är certifierade användare av GDQ. Sandahl Partners har översatt formuläret till svenska, håller utbildningar i metoden och certifierar nya användare.

Läs mer på: www.gdqassoc.com

SIOP
SIOP, The Society for Industrial and Organizational Psychology’s är den amerikanska sammanslutningen för psykologer inom arbetslivet. SIOP organiserar årligen en stor arbetspsykologiska konferens där Sandahl Partners deltar sedan många år. Där tar vi del av aktuell forskning och tillämpning inom vårt fält och vi har även rapporterat om SIOP  i bland annat tidningen Personal och Ledarskap.

Läs mer på: www.siop.org

PSYKOLOGFÖRBUNDET
Sveriges Psykologförbund är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer. Förbundet har bland annat formulerat yrkesetiska principer, som våra psykologkonsulter självklart följer. STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi är en del av förbundet som certifierar testanvändare och granskar tester på den svenska marknaden.

Läs mer på: www.psykologforbundet.se

STP
Sandahl Partners har många testanvändare som är certifierade genom STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Vi följer även STPs riktlinjer för personbedömning i arbetslivet och har deltagit i arbetet med att formulera dessa.

Läs mer på: www.psykologforbundet.se/STPsverige

EUROQUALITY
Sandahl Partners samarbetar med Euroquality i frågor som handlar om jämställdhet och mångfald. Euroquality har kompetens och erfarenhet som kompletterar vår när det gäller förändringsprocesser med fokus på jämställdhet.

Läs mer på: www.euroquality.se

FARAX
Vi samarbetar med Farax Group och är certifierade användare av deras forskningsbaserade 360-graders instrument, Farax. Instrumentet är utformat av Göran Ekvall och Jouko Arvonen och vi använder det främst i samband med ledarutvecklingsprogram och individuell coachning.

Läs mer på: www.faraxgroup.com

BELBIN
Sandahl Partners samarbetar med BelBin Sverige som utbildar och licensierar våra konsulter i metoder som handlar om bland annat TeamRoller och Säljhinder. Metoderna används som integrerade delar i olika utvecklingsprogram.

Läs mer på: www.belbin.se