Organisation

Sandahl Partners organisationsuppdrag handlar om att på olika sätt stödja organisationer i att utveckla en kultur där människor kan samarbeta och fungera effektivt tillsammans. Våra organisationspsykologer arbetar med en bredd av tjänster/uppdrag såsom

– Förändringsprocesser
– Systematisk teamutveckling
– Analysarbete med djupintervjuer
– Ledningsgruppsutveckling
– Chefsmöten och storgruppskonferenser
– Medarbetarprogram
– Konflikthantering
– Utbildningar i kommunikation, effektiva möten etc.
– Värdegrundsarbete

Åsa Ratcovich

“Jag rekommenderar gärna Sandahls Partners som kunniga och engagerade organisationskonsulter och psykologer, som stödjer och stimulerar ett arbets- och samarbetsklimat som förverkligar ett aktivt, effektivt och hälsofrämjande medarbetarskap och ledarskap i dagens många gånger stressiga organisationer. “

Åsa RatcovichSamhällsbyggnadschef Hörby kommun

Jag vill ha mer information om organisationsutveckling

1 + 3 = ?

Läs våra bloggar om organisationsutveckling

Till minne av Susan Wheelan

Jag ingick i den första grupp svenska psykologer som blev GDQ-certifierade…
varför gör inte människor som de ska

Ledarskap – Varför gör inte människor som de ska?

”Om det finns tydliga instruktioner, människor får gå utbildningar,…
ergonomi

Ergonomi – så mycket mer än hur du sitter

Här på kontoret håller alla fortfarande på att komma igång…
ensamhet

Vad kostar ensamhet?

Vi vet sedan länge att ensamhet kan vara en hälsorisk, speciellt…

Böcker om organisationsutveckling

Ta din roll på jobbet omslag.epsTa din roll på jobbet!

(Anna-Lena Sundlin och Paul Sundlin)

Hur kommer jag till min rätt på jobbet? Hur ska jag få grepp om vad som förväntas av mig? Hur får vi bättre flyt i samarbetet? Kan vi få våra möten att fungera bättre? Boken ”Ta din roll på jobbet!” guidar dig genom arbetslivets verklighet på ett vardagsnära sätt. Genom praktiska övningar och konkreta exempel får du handledning att ringa in vilka förutsättningar som krävs och vad du själv kan göra för att få det att fungera på jobbet

FÖRLAG: LIBER
ISBN: 9 147 096 853

SCT in action

(Susan P. Gantt och Yvonne M. Agazarian)

As this book amply demonstrates, SCT has turned out to have powerful organizational applications. With its theory of living human systems rather than a separate theory of organizations or of organi-zational behavior, it uses concepts that easily map onto organizational life.

FÖRLAG: KARNAC BOOKS
ISBN: 1-88575-446-