Team

Forskning visar att grupper utvecklas över tid och blir effektivare i senare utvecklingsfaser. Vi hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare bli ett samverkande team. Ofta handlar det om att utveckla gruppens möten, samspel och kommunikation. En utvecklingsprocess inleds ofta med en analys av gruppens nuläge med hjälp av exempelvis GDQ (Group Development Questionnare).

Sara Andersson

“PTS är tillsynsmyndighet för den snabbrörliga och förändringsbenägna telekombranschen, och vi har höga förväntningar på oss att leverera resultat med hög kvalitet. För oss är det avgörande att ha ett välutvecklat medarbetarskap, där tydliga mål, roller och processer är viktiga byggstenar. Det samarbete vi haft med Sandahl Partners i vårt medarbetarskapsprogram har varit ovärderligt för att bygga upp den grund vi nu står på. Utan er, och er bok “Ta din roll på jobbet”, hade det inte varit möjligt. “

Sara AnderssonChef avdelningen för samhällsfrågor PTS

Jag vill ha mer information om Teamutveckling

7 + 1 = ?

Läs våra bloggar om Team utveckling

narcissistiska chefer

Finns det motgift mot narcissistiska chefers negativa påverkan?

Betydligt vanligare än att chefer är ”psykopater” är att…
Felkultur

Bygg en felkultur för trygg excellens

Människan är ett flockdjur. Under hela vår existens har vi…
Förändringsledarskap

Tre steg för ett lyckat förändringsledarskap

Panta rei – allt flyter. Organisationer förändras i allt…

Till minne av Susan Wheelan

Jag ingick i den första grupp svenska psykologer som blev GDQ-certifierade…

Böcker om Team utveckling

WheelandSkapa effektiva team

(Susan Wheelan)

Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Boken ”Att skapa effektiva team” är en praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara deras topprestationer.

FÖRLAG: STUDENTLITTERATUR AB
ISBN: 9 144 054 912

To Team or not to Team

(Stefan Söderfjäll)

Teambaserat arbete har blivit alltmer förekommande i moderna organisationer. Team som ansvarar för organisationen som helhet, produktionsteam, serviceteam, projektteam, supportteam, it-team, resursteam, HR-team, ja många är de konstellationer vilka säger sig vara team eller av andra tilldelas detta epitet.  I denna bok presenteras vad team är och gör och förutsättningar för effektivt teamarbete. Den beskriver hur effektivt teamarbete ser ut, vilka tankegångar och känslostämningar som påverkar teamets arbete, vad goda teamprestationer är för något och vad det innebär att leda och utveckla ett team.