Team

Forskning visar att grupper utvecklas över tid och blir effektivare i senare utvecklingsfaser. Vi hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare bli ett samverkande team. Ofta handlar det om att utveckla gruppens möten, samspel och kommunikation. En utvecklingsprocess inleds ofta med en analys av gruppens nuläge med hjälp av exempelvis GDQ (Group Development Questionnare).

Sara Andersson

“PTS är tillsynsmyndighet för den snabbrörliga och förändringsbenägna telekombranschen, och vi har höga förväntningar på oss att leverera resultat med hög kvalitet. För oss är det avgörande att ha ett välutvecklat medarbetarskap, där tydliga mål, roller och processer är viktiga byggstenar. Det samarbete vi haft med Sandahl Partners i vårt medarbetarskapsprogram har varit ovärderligt för att bygga upp den grund vi nu står på. Utan er, och er bok “Ta din roll på jobbet”, hade det inte varit möjligt. “

Sara AnderssonChef avdelningen för samhällsfrågor PTS

Jag vill ha mer information om Teamutveckling

6 + 2 = ?

Läs våra bloggar om Team utveckling

Schysst chef eller snäll och förväntanslös?

7 steg mot ökad tydlighet I Juni/Juli numret av tidningen Chef…

Det är tyst i gruppen

Kalle är en chef som vill att alla hans medarbetare ska känna…

Språka för varandra

Vi påverkar varandra via vårt sätt att prata och vi påverkar…

De som tidigare varit tysta gör sig nu hörda

Ledningsgruppen workshoppar kring sina mål. Alla medlemmar står…

Böcker om Team utveckling

WheelandSkapa effektiva team

(Susan Wheelan)

Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Boken ”Att skapa effektiva team” är en praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara deras topprestationer.

FÖRLAG: STUDENTLITTERATUR AB
ISBN: 9 144 054 912

To Team or not to Team

(Stefan Söderfjäll)

Teambaserat arbete har blivit alltmer förekommande i moderna organisationer. Team som ansvarar för organisationen som helhet, produktionsteam, serviceteam, projektteam, supportteam, it-team, resursteam, HR-team, ja många är de konstellationer vilka säger sig vara team eller av andra tilldelas detta epitet.  I denna bok presenteras vad team är och gör och förutsättningar för effektivt teamarbete. Den beskriver hur effektivt teamarbete ser ut, vilka tankegångar och känslostämningar som påverkar teamets arbete, vad goda teamprestationer är för något och vad det innebär att leda och utveckla ett team.