Förändringsarbete

Förändringstakten är hög i arbetslivet. Det pågår ständiga omorganisationer, sammanslagningar, neddragningar och införande av nya system. Många förändringar leder dock inte till den förbättring eller utveckling som var avsikten.

Forskning visar att ett viktigt skäl till detta är att man underskattar den mänskliga aspekten. Sandahl Partners är specialister på att skapa dialog, information, involvering och utbildning kring förändring.

Vi erbjuder stöd, utbildning och träning i förändringsprocesser, på gedigen arbetspsykologisk grund, exempelvis genom att

– Stödja ledningen i förändringsprocesser

– Utbilda och träna chefer i förändringsledning

– Träna chefer i verktyg och metoder för förändringsdialog

– Facilitera medarbetardialoger i storgrupp

Förändringsarbete

Jag vill ha mer information om Förändringsarbete

5 + 2 = ?

Läs mer om våra tjänster

  • Chefsmöten och storgruppskonferenser

  • Medarbetarprogram

  • Konflikthantering

  • Alla våra tjänster

Läs våra bloggar om organisation

bossig

Ska jag styra med järnhand eller leda med lovikavante?

Om rädsla för att framstå som ”bossig”. Många chefer…
Tillit i grupp

En spiral av öppenhet och tillit möjliggör ett utvecklat samarbete i gruppen

När en grupp utvecklas mot allt bättre samarbete och effektivitet,…
roll mål sammanhang

Mänskliga system och RMS modellen (roll mål och sammanhang)

En god utgångspunkt för att arbeta med att utveckla individer,…
D-faktorn

D-faktorn och personlighetens mörka sida

De flesta av oss har nog varit utsatta för själviskt, oetiskt…