Ledarskap

Vår utgångspunkt är att alla ledare kan bli mer funktionella och framgångsrika och att ledarskap går att träna. Vi ser ett gott ledarskap som en funktion av att organisationen ger rätt förutsättningar, att individen vill och kan ta sin ledarroll samt att medarbetarna bidrar till ett fungerande samarbete. När alla delar samverkar mot målen skapas bästa möjliga förutsättningar för framgång. Utifrån detta systemiska perspektiv arbetar vi bland annat med

”Det känns som om den person jag har kontakt med har ett genuint intresse för att förstå min och min organisations utmaningar och vill bistå i både min och organisationens utveckling på bästa sätt.”

Petra Andorff
Petra Andorff Biträdande Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna

“Det var jättebra när utbildningen gav mig en förståelse för det jag gör som person och det som jag gör i min roll, och hur jag kan förena dessa. En riktig knuff framåt i min utveckling.”

Susanne Sallami
Susanne SallamiVerksamhetschef, Botkyrka Kommun

Jag vill ha mer information om ledarutveckling

2 + 6 = ?

Läs våra bloggar om ledarskap

Haloeffekten – skjut inte budskapet om du ogillar budbäraren!

Lisa är en vettig person. Hon verkar säker på sin sak, så…

Maktasymmetri och kommunikationsfällor del 1

Enligt Statistiska Centralbyrån hade vi i Sverige under oktober…

Vill du komma bort från chefen?

Tio timmar från din chef – så lyder en reklamslogan för…

Varför du som chef ska älska kritik.

Jag och min kollega Eva Birgerson intervjuas i VD-tidningen nr…

Böcker om ledarskap

Träna ledarskap

(Sara Henrysson Eidvall och Palle Lundberg)

BokTranaLedarskapEn inspirerande bok för alla som redan är ledare eller som är på väg att bli det. Här får du konkreta och verklighetsbaserade övningar för att träna ditt ledarskap. Du får lära dig hur du planerar och följer upp din träning. Genom att ta din roll som ledare blir du tydligare och det blir lättare för medarbetarna att följa dig mot det gemensamma målet – en effektivare verksamhet.

FÖRLAG: LIBER
ISBN: 9 147 095 261

Chef med känsla och förnuft

(Christer Sandahl, Erica Falkenström och Mia von Knorring)

bok-chefAtt vara chef är en känslomässig verksamhet, en verksamhet som ofta utspelar sig under hög yttre press och med chefen mitt på scenen. Det handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och hantera andras känslor utan också om att hantera sina egna känslor. Chefskap innehåller många olika känslomässiga dilemman såsom synlighet, beroende och ensamhet.

FÖRLAG: NATUR & KULTUR
ISBN: 9 789127 119741

Ta din roll på jobbet!

(Anna-Lena Sundlin och Paul Sundlin)

Ta din roll på jobbet omslag.epsHur kommer jag till min rätt på jobbet? Hur ska jag få grepp om vad som förväntas av mig? Hur får vi bättre flyt i samarbetet? Kan vi få våra möten att fungera bättre? Boken ”Ta din roll på jobbet!” guidar dig genom arbetslivets verklighet på ett vardagsnära sätt. Genom praktiska övningar och konkreta exempel får du handledning att ringa in vilka förutsättningar som krävs och vad du själv kan göra för att få det att fungera på jobbet

FÖRLAG: LIBER
ISBN: 9 147 096 853