Individuell ledarutveckling/coaching

Sandahl Partners psykologkonsulter erbjuder kvalificerad och individuellt anpassad coaching, konsultation och handledning för ledare och andra nyckelpersoner. Vi arbetar med alla tänkbara frågor och ledarutmaningar, exempelvis stöd i svåra medarbetarfrågor, bollplank i förändringsprocesser eller att träna sin förmåga att leda möten. Vi rekommenderar ett eller flera trepartssamtal med närmsta chef som ett led i processen. Ibland inleds arbetet även med personlighetstest eller 360-mätning.

Alla Sandahl Partners konsulter har samma systemiska utgångspunkt och grundutbildning, vilket gör oss till en professionell partner för stora organisationer som ser coaching som en strategiskt viktig utvecklingsinsats.

“Jag rekommenderar Sandahls i många olika sammanhang när kollegor inom och utanför koncernen söker en proffsig samarbetspartner när det gäller coaching, chefsutvärdering och outplacement.”

Helena ÖnnebyHR Director på Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB

Jag vill ha mer information om individuell ledarutveckling/coaching

6 + 1 = ?

Läs våra bloggar om individuell ledarutveckling/coaching

Litteraturtips

Klar kommunikation - SAVI (Ben E. Benjamin, Ph.D., Amy Yeager…