Våra medarbetare

Sandahl Partners har levererat psykologibaserade konsulttjänster på den svenska marknaden sedan 1985. Idag är vi en företagsgrupp med över 20 kvalificerade medarbetare. Verksamheten bedrivs genom fyra konsultägda bolag med kontor i Stockholm, Örebro, Småland och på Gotland.

Gotland

Andre Alsarve
620 16 Ljugarn

Tel: 0498 49 35 60
gotland@sandahls.se

Stockholm

Kungsbroplan 2
112 27 Stockholm

Tel: 08 506 088 00
stockholm@sandahls.se

Örebro

Olaigatan 34
703 61 Örebro

Tel: 019 678 41 40
orebro@sandahls.se

Småland

Linsänkevägen 37
386 95 Färjestaden

Tel: 070 791 35 57
smaland@sandahls.se

Alexander Graff

Alexander Graff

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 73 616 53 02
Stockholm
Amanda Linderborg

Amanda Linderborg

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 70 01 37 309
Stockholm
Anna-Lena Sundlin

Anna-Lena Sundlin

VD Sandahl Partners Gotland
Organisationspsykolog, leg. Psykolog
Mobil: + 46 709 52 24 48
Gotland
Annika Wohlström

Annika Wohlström

Organisationspsykolog, leg. Psykolog
Mobil: + 4670 970 09 90
Stockholm
Cathrin Svensson

Cathrin Svensson

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 73 933 33 21
Stockholm
Christina Lihagen

Christina Lihagen

Organisationspsykolog, leg. psykolog,
Civilekonom
Mobil: +46 72 311 02 69
Stockholm
Daniel Nordlander

Daniel Nordlander

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Direkt: + 46 19 609 02 75
Örebro
Eva Birgerson

Eva Birgerson

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 70 753 16 01
Stockholm
Frida Skog

Frida Skog

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 709 37 68 58
Stockholm

Gabriel Richert

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 70 811 11 72
Örebro
Jesper Hermansson

Jesper Hermansson

VD Sandahl Partners Stockholm
Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 708 65 23 32
Stockholm
Martin Ekberg

Martin Ekberg

VD Sandahl Partners Småland
Organisationspsykolog, leg. psykolog,
leg. psykoterapeut
Direkt: + 46 70-791 35 57
Småland
Mimmi Bohman

Mimmi Bohman

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + +46 733 87 27 53
Stockholm

Nathalie Sparrfelt Sebghati

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + +46 739 37 73 57
Stockholm
Paul Sundlin

Paul Sundlin

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Mobil: + 46 73 650 43 94
Gotland

Per-Olov Berzelius

Per-Olov Berzelius

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Direkt: + 46 19 609 02 73
Örebro
Rebecka Schüller

Rebecka Schüller

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 70 719 25 25

Stockholm
Staffan Berseus

Staffan Berseus

Managementkonsult
Direkt: + 46 19 609 02 72
Örebro
Ulf Pelow

Ulf Pelow

Organisationspsykolog, leg. psykolog
Direkt: + 46 76 029 0278
Örebro
Åsa Önander

Åsa Önander

VD Sandahl Partners Örebro
Managementkonsult
Direkt: + 46 72 330 90 27
Örebro
Eivor Bergström

Eivor Bergström

Marknadskonsult
Direkt: + 46 730 590 145
Örebro
Marika Sandberg

Marika Sandberg

Kontorsansvarig
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 70 717 84 07
Stockholm
Sofi Hallberg

Sofi Hallberg

Marknad
Tel: + 46 8 50 60 88 00
Mobil: + 46 707 285 896
Stockholm