Intervjuer och kundcase

Malin Kleinsmith, Enhetschef för serviceenheten i Sollentuna kommun berättar om hur de i hennes ledningsgrupp arbetat självständigt med boken Jaget och jobbet av organisationspsykologerna och Sandahlskollegorna Anna-Lena och Paul Sundlin.

Röda Korset har tillsammans med Sandahl Partners arbetat med att utveckla ledarskapet i sin organisation. Vi pratar med Åsa Alexandrow, HR-chef på Röda Korset, för att höra mer om hennes reflektioner och upplevelser av samarbetet.

Vi har genomfört ett ledarskapsprogram tillsammans med 11 kommuner för att identifiera potentiella chefer.

Petra Andorff

“Det känns som om den person jag har kontakt med har ett genuint intresse för att förstå min och min organisations utmaningar och vill bistå i både min och organisationens utveckling på bästa sätt.”

Läs en kortare intervju med Petra här

Petra AndorffBiträdande Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Mikaela Valtersson

“Alla har fått viktiga insikter och reflektioner och lärt oss mer om oss själva och varandra. Vi har också förbättrat våra verktyg för att hantera situationer som kan uppkomma och kunna arbeta mer effektivt.”

Läs en kortare intervju med Mikaela här

Mikaela ValterssonKunskapsskolan
Leif Magnusson

“Vi har blivit mer öppna att prata kring rollerna, både det som är bra och dåligt. Det har blivit lite mer tillbakalutat när man kan släppa personen och fokusera på rollen istället.”

Läs en kortare intervju med Leif här

Leif MagnussonMångkulturellt Centrum
Torbjörn Lindström

“Sandahls som är mycket välrenommerade och kunniga kunde lyssna på oss och våra önskemål och vara flexibla utan att göra precis som vi ville. De låg hela tiden steget före.”

Läs en kortare intervju med Torbjörn här

Torbjörn LindströmStatistiska Centralbyrån
Ingela Molin

“De ger oss “ögon utifrån” vilket ger ett ytterligare perspektiv vid rekryteringar. Sandahls bidrar i viktiga rekryteringsbeslut”

Läs en kortare intervju med Ingela här

Ingela MolinSPP
Susanne Sallami

“Det var jättebra när utbildningen gav mig en förståelse för det jag gör som person och det som jag gör i min roll, och hur jag kan förena dessa. En riktig knuff framåt i min utveckling”

Läs en kortare intervju med Susanne här

Susanne SallamiBotkyrka Kommun
Helena Önneby

“Jag uppfattar Sandahl Partners som ett professionellt och modernt företag där alla medarbetare är både psykologer och organisationskonsulter vilket ger legitimitet och seriositet. Jag får alltid ett seriöst, professionellt och vänligt bemötande i mina kontakter med Sandahl, jag kan lita på att de håller vad de lovar.”

Läs en kortare intervju med Helena här

Helena ÖnnebyWeber Saint-Gobain Byggprodukter AB
Carina Lindberg

“Vi fick kompetent stöd att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete och fick introduktion till modeller som vi kan använda oss av i det fortsatta arbetet.”

Läs en kortare intervju med Helena här

Carina LindbergBotkyrka Kommun
UllaCarin Hammarlund

“Idag är gruppen väl förberedd och vi har tydliga syften och mål med vårt arbete. Mötena leds mer professionellt nu och alla deltar konstruktivt. Ansvar och rollens betydelse känns tydligare.

Läs en kortare intervju med UllaCarin här

UllaCarin Hammarlundomsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad