Ledarstöd i Coronakrisen

Ledarskapet är alltid viktigt. Speciellt i tider med snabba förändringar och stor osäkerhet – som nu. Samtidigt är den höga förändringstakten något som vi behöver lära oss att både leva med och orientera oss i.

Sandahl Partners organisationspsykologer arbetar just nu för fullt med att stötta chefer, nyckelpersoner och grupper i den aktuella situationen. Med våra digitala kanaler får du snabbt och enkelt möjlighet till seminarier, utbildning, coachning, erfarenhetsutbyten med mera. Inga tekniska förkunskaper krävs, bara en internetuppkoppling.

Våra tjänster online
 • Webbinarium

Skräddarsydda workshops och webbinarium

Vi kan hjälpa er att arrangera webb-workshops och webbinarium utifrån teman som är aktuella för er. Det kan t ex handla om hållbarhet, medarbetarskap och ledarskap på distans eller att hantera andras och egen oro.

 • Chefscoaching

Chefshandledning i grupp: Leda i en föränderlig tid

Det här är en möjlighet för dig som chef att utbyta erfarenheter med andra chefer under ledning av en erfaren organisationspsykolog från Sandahl Partners.

 • Två timmar/tillfälle
 • Fem tillfällen under våren
 • Maximalt antal deltagare 10 personer/grupp

Pris: 6900kr + moms

Individuell coaching

För chefer, nyckelpersoner och andra som behöver stöd i sin roll erbjuder vi individuell coaching. Innehållet anpassas efter varje person – det kan t ex handla om hur man hanterar nya ledarutmaningar som man ställs inför, hur man hanterar andras och egen oro och hur man skapar effektivitet, hållbarhet och teamkänsla i den situation som råder. Omfattning efter överenskommelse

 • Handledning

Handledningsgrupp för HR

Den här handlingsgruppen riktar sig särskilt till dig som arbetar med HR-frågor och vill utbyta erfarenheter och få kollegialt stöd. Gruppens leds av en organisationspsykolog från Sandahl Partner.

 • Två timmar/tillfälle
 • Tre tillfällen under våren
 • Maximalt antal deltagare 10 personer/grupp

Pris: 3900 kr + moms

 • Strategiskt ledningsstöd

Lägeskompass för ledningsgruppen

Investera en välanvänd halvdag för att kvalitetssäkra ledningsarbetet genom att stanna upp, reflektera över processen och fokusera framåt.

Pris: 20 000 kr + moms

VD-konsultation med organisationspsykolog

Ta chansen att titta på din organisation och få en arena för nya infallsvinklar och bolla idéer. 3 timmar totalt.

Pris: 10 000 kr + moms

 • Utbildning på distans

Intensivutbildning för chefer

Det här programmet är för dig som är intresserad av ett mer utbildningsinriktat upplägg med fokus på teori och modeller. Exempel på innehåll: senaste forskningen om funktionellt ledarskap i kris, träning på kommunikation, hantering av egen och andras oro, leda på distans.

 • Fyra tillfällen á 2 timmar fördelat över två veckor

Pris: 12 500 kr + moms

Individuell ledarutbildning

Du väljer teman tillsammans med en organisationspsykolog utifrån mål och behov. 5 tillfällen à 3 timmar.

 • Fem tillfällen á 3 timmar

Pris: 40 000 kr + moms

Korta ledarutbildningar

Passa på att rusta dig som ledare inför en återgång till det nya normala, som kommer att ställa höga krav på ledarskapet.

Vi har valt ut sex teman för ledare i en snabbrörlig värld och skapat korta utbildningar, som kan genomföras separat eller som en serie. Halvdagsutbildningarna leds av organisationspsykologer och passar för ledare på alla nivåer. Vi erbjuder utbildningarna både digitalt och i fysiskt möte innehållande teori, modeller, reflektion samt tips på fortsatt fördjupning i temat.