Ledarstöd i Coronakrisen

Ledarskapet är alltid viktigt. Speciellt i tider med snabba förändringar och stor osäkerhet – som nu. Samtidigt är den höga förändringstakten något som vi behöver lära oss att både leva med och orientera oss i.

Sandahl Partners organisationspsykologer arbetar just nu för fullt med att stötta chefer, nyckelpersoner och grupper i den aktuella situationen. Med våra digitala kanaler får du snabbt och enkelt möjlighet till seminarier, utbildning, coachning, erfarenhetsutbyten med mera. Inga tekniska förkunskaper krävs, bara en internetuppkoppling.

Våra tjänster online
  • Webinar

Skräddarsydda workshops och webbinarium

Vi kan hjälpa er att arrangera webb-workshops och webbinarium utifrån teman som är aktuella för er. Det kan t ex handla om hållbarhet, medarbetarskap och ledarskap på distans eller att hantera andras och egen oro.

Stör mig inte när jag tänker på mig själv – om narcissism i arbetslivet

Funderingar kring om min chef är psykopat är vanligt förekommande, åtminstone att döma av återkommande rubriker i dagspressen. Betyder det att fenomenet chefer-som-är-psykopater är vanligt? Sannolikt inte, visar forskningen. Betydligt vanligare är däremot narcissism.  Vilka blir följderna, för organisationer och team, när personer i maktställning uppvisar starkt narcissistiska drag? Och vad är det i vår kultur och samtid som gör att sådana beteenden ibland premieras och förstärks?
Välkommen till ett webinar som kommer att ge dig en fördjupad förståelse av narcissism både på individ- och gruppnivå, och om vad vi kan göra för att skapa organisationer som präglas av tillitsfullt samarbete.
Webinaret leds av organisationspsykologerna Alexander Graff och Tor Wennerberg

Datum: 2/4 kl. 08.30-09.30

Pris: Kostnadsfritt

Så leder du i orostider och på distans

Det här är ett tillfälle för chefer och HR att träffa oss och varandra virtuellt. Vi bidrar med kunskap och modeller och faciliterar reflektion och interaktion. Ett mycket uppskattat webinarium, där deltagarna får erfarenhetsutbyte, stöd och kompetensutveckling online!

Nästa tillfälle: ons 8 april 13-15

Pris: 1000kr/person för 2 timmars interaktivt webinarium samt skriftligt handledningsmaterial

Obs – max 20 deltagare

  • Handledning

Chefshandledning i grupp

Det här är en möjlighet för dig som chef att utbyta erfarenheter med andra chefer under ledning av en erfaren organisationspsykolog från Sandahl Partners.

  • Två timmar/tillfälle
  • Fem tillfällen under våren
  • Maximalt antal deltagare 10 personer/grupp

Pris: 6900kr + moms

Handledningsgrupp för HR

Den här handlingsgruppen riktar sig särskilt till dig som arbetar med HR-frågor och vill utbyta erfarenheter och få kollegialt stöd. Gruppens leds av en organisationspsykolog från Sandahl Partner.

  • Två timmar/tillfälle
  • Tre tillfällen under våren
  • Maximalt antal deltagare 10 personer/grupp

Pris: 3900 kr + moms

Individuell coaching

För chefer, nyckelpersoner och andra som behöver stöd i sin roll erbjuder vi individuell coaching. Innehållet anpassas efter varje person – det kan t ex handla om hur man hanterar nya ledarutmaningar som man ställs inför, hur man hanterar andras och egen oro och hur man skapar effektivitet, hållbarhet och teamkänsla i den situation som råder. Omfattning efter överenskommelse

För intresseanmälan: marika.sandberg@sandahls.se

Strategisk ledningsstöd

Våra organisationspsykologer stöttar och hjälper er som befintligt ledningsteam att orientera er och hitta stabilitet och gemensam riktning. Omfattning efter överenskommelse.

  • Utbildning på distans

Intensivutbildning för chefer

Det här programmet är för dig som är intresserad av ett mer utbildningsinriktat upplägg med fokus på teori och modeller. Exempel på innehåll: senaste forskningen om funktionellt ledarskap i kris, träning på kommunikation, hantering av egen och andras oro, leda på distans.

  • Fyra tillfällen á 2 timmar fördelat över två veckor

Pris: 12 500 kr + moms