frukostseminarieteambook

För dig som missade dagens frukostseminarium hos Sandahl Partners i Stockholm kommer här en kort sammanfattning.

Intresset för teamutveckling ökar i våra svenska organisationer, likaså forskning som visar vinsterna med att fokusera på att skapa effektivare team. Oavsett om teamen finns i offentlig sektor eller i vinstdrivande organisationer kan såväl produktivitet som arbetstrivsel och sjukfrånvaro påverkas genom ett medvetet arbete med att utveckla teamen – inte bara ledaren.

Susan Wheelan, professor och upphovskvinna till Group Development Questionnaire (GDQ) beskriver de fyra faser som grupper går igenom på sin väg mot att bli effektiva team. Den fjärde och mest effektiva fasen är det dock få team som når; bara 20-25 % av de team som undersökts hittills.

Sandahl Partners utgår från ett systemiskt perspektiv och betonar vikten av att skapa både effektiva strukturer (t.ex. funktionella mötesformer) och positiva processer och normer (t.ex. kommunikationsmönster). En bärande tanke är att vi alla behöver träna oss i att skilja på person och roll, och tillsammans bli bättre på att bli mer rollstyrda och mindre personstyrda. I teamutveckling handlar det om att gemensamt utforska och etablera vad rollen som teammedlem innebär. Tillsammans skapar teammedlemmarna sin arbetsmiljö och sina förutsättningar att nå mål och arbetstillfredsställelse.

I arbetet med att utveckla team har konsulten ofta en viktig roll i att starta arbetet och att stödja organisationen och ledaren. Men det verkliga utvecklingsarbetet sker i vardagen och ett stort ansvar vilar förstås på ledaren. Förutom att ta hjälp av en klok coach, kan chefen hitta hjälp i handboken ”Ta din roll på jobbet”, skriven av Sandahls konsulter Anna-Lena och Paul Sundlin. Där får man konkreta övningar och frågeställningar att använda tillsammans med sitt team.

Ett annat nytt och fiffigt hjälpmedel är Teambook, ett digitalt verktyg för uppföljning och träning av grupper, som har använts med framgång i hela eller delar av organisationer. Genom Teambook får ledaren och teamet hjälp att fördjupna och vidmakthålla sin utveckling och snabbare röra sig framåt på egen hand.

På Sandahls brinner vi för att skapa goda och effektiva team och arbetsplatser. Vi berättar gärna mer eller bjuder på en fri konsultation om ni funderar över hur ni ska gå vidare i just er organisation. Kontakta oss på info@sandahls.se