Inlägg

Juletid

Öppna fönstret i juletid

Det lackar mot jul! Själv är jag inte speciellt förtjust i…
Innovationskultur

Att skapa en innovationskultur

Vår tid präglas av en mycket hög förändringstakt. Den senmoderna…
Om begreppet resonans

Ett recept som kallas resonans

Vårt samhälle förändras. Många av oss upplever att det går…
Definition autentiskt ledarskap

Är det medarbetarna som skapar autentiskt ledarskap?

Autentiskt ledarskap – vad är det? Som alla populära begrepp,…
Meningen med tillvaron

Arbetet och meningen med tillvaron

Att människan är en meningssökande varelse har åtskilliga…
Knöliga processer ger bättre beslut

Knöliga processer ger bättre beslut

Tror du att du är logisk och rationell i ditt beslutsfattande?…
Hållbara organisationer

Hur skapar vi hållbara organisationer?

Hållbarhet är ett begrepp som är högaktuellt inom många…
Languishing

Languishing - att ”tyna” - en effekt av COVID-19 pandemin?

Trots att ljuset i tunneln är skönjbart nu kan det vara svårt…
Att leda på länk

Att leda på länk – ett riskprojekt

Jag pratar med personer som säger att det känns som om de leder…
Människans behov av närhet

Människans behov av närhet i ett pandemiliv utan kramar

Den pandemiska tillvaron är ett faktum och går nu in på andra…