Inlägg

Hållbara organisationer

Hur skapar vi hållbara organisationer?

Hållbarhet är ett begrepp som är högaktuellt inom många…
Ledarprogram

Har ledarprogram effekt?

De flesta organisationer idag ser tydliga behov av att stärka…
Förändring som utveckling

Tala om förändring som utveckling

När den lojala kollektivtrafikanten plötsligt blir cyklist…
Jaget och jobbet

Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet

Oavsett vilken bransch vi arbetar inom eller vilket yrke vi har…
Felkultur

Bygg en felkultur för trygg excellens

Människan är ett flockdjur. Under hela vår existens har vi…
Förändringsledarskap

Tre steg för ett lyckat förändringsledarskap

Panta rei – allt flyter. Organisationer förändras i allt…

Till minne av Susan Wheelan

Jag ingick i den första grupp svenska psykologer som blev GDQ-certifierade…
ergonomi

Ergonomi – så mycket mer än hur du sitter

Här på kontoret håller alla fortfarande på att komma igång…
vi-känslan

”Vi-känslan” skiljer människan från schimpansen

Vad är det som gör människan unik, som skiljer ut henne från…
Gränslöst arbetsliv

Att ta sin roll i ett gränslöst arbetsliv

I vår verksamhet som organisationspsykologer har vi sett att…