Inlägg

De som tidigare varit tysta gör sig nu hörda

Ledningsgruppen workshoppar kring sina mål. Alla medlemmar står…