Inlägg

Social distansering

Social distansering – att ta roll för någonting större och abstrakt

För att hålla spridningen av ett influensavirus på hanterbara…