Digitalt öppet program: Svåra samtal

Svåra samtal öppet program

Svåra samtal

Teori- och vetenskapsbaserad utbildning med fokus på upplevelsebaserad träning och inlärning

Utgångspunkter

Svåra samtal är något de allra flesta någon gång kommer att behöva hantera i sitt arbetsliv. Det finns en stor variation i svåra samtal. Det kan handla om allt från personlig feedback till varningar och varsel. Vi ser att det går att utveckla förmågan att hantera och hålla i svåra samtal för att skapa konstruktiva dialoger där vi kan skapa förutsättningar för gemensam förståelse och konkreta nästa steg. Denna utbildning vänder sig till chefer och till medarbetare som leder utan formellt chefskap, t.ex specialister, projektledare, processledare och stabspersoner. Det är också lämpligt för medarbetare som identifierats som potentiella ledare.

Mål

Målet är att ge deltagarna ökade kunskaper i det strukturella arbetet före, under och efter svåra samtal samt ökade insikter i hantering och härbärgering av egna och andras känslor i samband med svåra samtal.

 • Få kunskap och träning i förberedelse och upplägg av svåra samtal
 • Tydliggöra mål med svåra samtal
 • Kunna utföra svåra samtal på ett empatiskt och tydligt sätt
 • Ökad förståelse och insikt om egna känslor, tankar och beteenden vid svåra samtal
 • Ökad förmåga att bemöta andras känslor, tankar och beteenden vid svåra samtal
 • Ökad förståelse av och förmåga att reglera känslor tillsammans med andra

Teoretiskt innehåll

 • Systemorienterad modell för Roll, Mål och Sammanhang
 • System för analys av verbal kommunikation
 • Kommunikationsmodell för integration av olikheter

Verktyg

 • Roll – Mål – Sammanhang, en systemorienterad modell för att tydliggöra struktur.
 • System för analys och planering av verbal interaktion – SAVI
 • Kommunikationsmodell för förståelse och integration av olikheter
 • Aktivt lyssnande

Struktur

Datum kommer inom kort

Utbildningen hålls via länk.

Max 10 deltagare.

Investering

11 000 kr/deltagare exkl. moms.

Utbildningsledare

Utbildningen hålls av Mirjam Hellgren och Karola Högberg. Båda är legitimerade psykologer och organisationskonsulter på Sandahl Partners. Kontakta oss gärna vid frågor eller mer information om utbildningen.

Mirjam Hellgren tel 0760-09 19 82

Karola Högberg

Karola Högberg tel 0760-48 37 53

Jag anmäler mig härmed till utbildningen i svåra samtal digitalt

0 + 8 = ?