Spaningar från Almedalen – del 2

I Almedalen hör jag vid flera tillfällen om nudging, begreppet som Robert Thaler som fick Nobelpriset i ekonomi 2017 myntade. Det handlar om hur vi kan få individer att göra goda val med en liten push, dvs att få människor att välja, självständigt enligt dem själva, det alternativ som är bäst för dem. Det kan exempelvis handla om att stötta människor i att välja mer grönsaker genom att markera den avdelningen i mataffären eller att få dem att skänka pengar till forskning. Utmaningen att hantera är förstås hur och vem som ska bestämma vad som är de goda normerna. För nudging handlar om att göra kloka och bra val, och när samma tekniker används för att få människor att konsumera mer godis eller cigaretter benämns det gärna manipulation. 

I ett seminarium anordnat av Veckans affärer utforskar panelen med representanter från IKEA, Lernia, Försvarsmakten och Mångfaldsakademin hur de kan använda och använder nudging för att öka mångfalden i sin organisation. Utgångspunkten är att mångfald är positivt och att den bidrar till att göra grupper och organisationer starkare och klokare tillsammans. Viktigt inom nudging är att inte forcera eller förbjuda utan att istället underlätta att ”välja rätt”. 

Jag blir nyfiken på att förstå mer om nudging och hur det kan bidra till att skapa inkluderande och hållbara organisationer – två stora utmaningar som många pratar om och där vi gemensamt behöver hitta vägar framåt.

Jesper Hermansson

Organisationspsykolog på Sandahl Partners Stockholm

 Läs del 1 i spaningarna från Almedalen här