Seminarium 11 november 2022 hos Sandahl Partners i Stockholm

Hur kommunicerar man för att nå fram till någon som har helt andra värderingar än ens egna?

Vår tid präglas av en ökad polarisering i samhället. Begrepp som faktaresistens, filterbubblor och åsiktskorridor används för att försöka beskriva psykologiska fenomen på grupp-och individnivå som gör det svårare att förstå och påverka andra. Det talas mycket om vad som inte fungerar och hur svårt det är att rå på populistiska tankeströmningar. Med psykologisk forskning som grund beskriver vi vad som faktiskt skulle kunna fungera och hur man kan gå till väga för att nå fram trots stora olikheter.

Seminariet leds av organisationspsykologerna Alexander Graff och Frida Skog.

Tid: kl. 8.30 till 10.00. Frukost serveras i paus.

Plats: Kungsbroplan 2, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: stockholm@sandahls.se Ange rubrik: Anmälan till seminarium 11/11, hur många ni kommer samt från vilket företag ni kommer.