Seminarium Sandahl Partners Stockholm – hösten 2021

  • 13/10 & 24/11 2021 - Led dig själv och andra mer effektivt genom emotionell intelligens

    Ledarskap handlar om relationer. Genom att öka medvetenheten om hur du hanterar dig själv och relationer till andra, kan du träna på att bli mer effektiv och framgångsrik i ditt ledarskap.

    Under webinariet pratar vi om emotionell intelligens utifrån ett ledarskapsperspektiv. Vi behandlar teman som medkänsla med sig själv och andra, inre motivation, stresstolerans och flexibilitet.

    Webinarierna leds av Sandahls organisationspsykologer Fredrik Malmsten och Olivia Wilhelmina Öster.