Seminarium 21 april 2022 hos Sandahl Partners i Stockholm

Accelerationssamhället

Förändringstakten i våra samhällen är inte bara hög, utan ökar kontinuerligt. Omvälvande tekniska och sociala förändringar sker inom allt kortare tidsrymder, och våra organisationer ställs inför kravet att snabbt och flexibelt anpassa sig till förändringstrycket. Namnkunniga sociologer talar om att vi lever i ett ”accelerationssamhälle”, fångade i en okontrollerad förändringsspiral som nu snurrar i en hastighet som har börjat överstiga vår kollektiva förmåga att absorbera och hantera anpassningstrycket.

I det här seminariet utforskar vi hur förändringsaccelerationen påverkar våra mänskliga system – individer, grupper, organisationer och samhällen. Vi tar hjälp av systemteorins insikter för att få syn såväl på accelerationssamhällets utmaningar som dess möjligheter.

Seminariet leds av organisationspsykologerna Alexander Graff och Tor Wennerberg.

Tid: kl. 8.30 till 10.00. Frukost serveras.

Plats: Kungsbroplan 2, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmäl dig här

2 + 2 = ?