Seminarium online 26 mars 2021

Hur kommunicerar man

Hur kommunicerar man för att nå fram till någon som har helt andra värderingar än ens egna?

Med organisationspsykologerna Alexander Graff och Frida Skog

Vår tid präglas av en ökad polarisering i samhället. Begrepp som faktaresistens, filterbubblor och åsiktskorridor används för att försöka beskriva psykologiska fenomen på grupp-och individnivå som gör det svårare att förstå och påverka andra. Det talas mycket om vad som inte fungerar och hur svårt det är att rå på populistiska tankeströmningar. Med psykologisk forskning som grund beskriver vi vad som faktiskt skulle kunna fungera och hur man kan gå till väga för att nå fram trots stora olikheter.

Tid: 26/3 kl. 8.30 – 10.00

Plats: Seminariet genomförs på Zoom

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmäl dig här

4 + 2 = ?