Seminarium online 2/6 2021 Sandahl Partners Örebro

Möjligheter och utmaningar i en allt mer flytande arbetsmiljö

Organisationskonsulterna Ulf Pelow och Daniel Nordlander utmanar oss i ett samtal om vår allt mer flytande arbetsmiljö. Hur kan du som ledare och chef förbereda dig på en nära framtid som både innehåller fysisk närvaro med online inslag på en helt ny nivå? Vilka är de gruppdynamiska utmaningarna med detta? Hur möter vi personalens behov av självständighet och enskildas bristande inordning i den nya arbetsmiljön som både är mer gränslös och mer krävande?

Tid: 2 juni kl 14.30

Plats: Online

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan online seminarium 2/6 2021

1 + 2 = ?