Frukostseminarium 23 augusti 2019 hos Sandahl Partners Gotland

ÄR TEAM LÖSNINGEN PÅ DET NYA ARBETSLIVET?

Brist på kvalificerad arbetskraft, förväntningar på ett utvecklande arbetsliv, krav på anpassningsbarhet till en föränderlig omvärld och ett hållbart arbetsliv – utmaningarna för företag och organisationer är många. Kan en organisering i team svara upp mot några av dem? Hur ska man få största utväxlingen av teamen? Vad säger forskningsläget om team-organisationens möjligheter och fallgropar?

med Tess Söderhjelm, leg psykolog, PhD, specialiserad på team och teamledarskap

Tid: Fredag den 23 augusti kl 8.00-9.30 SEMINARIET ÄR FULLSATT

Plats: Clarion Wisby hotell, Erlanderska rummet

Kostnad: Kostnadsfritt (Uteblivna deltagare som ej avbokat sig debiteras med 300kr)