Seminarier

2/4 Webinar - Stör mig inte när jag tänker på mig själv – om narcissism i arbetslivet

Stör mig inte när jag tänker på mig själv – om narcissism i arbetslivet

Funderingar kring om min chef är psykopat är vanligt förekommande, åtminstone att döma av återkommande rubriker i dagspressen. Betyder det att fenomenet chefer-som-är-psykopater är vanligt? Sannolikt inte, visar forskningen. Betydligt vanligare är däremot narcissism.  Vilka blir följderna, för organisationer och team, när personer i maktställning uppvisar starkt narcissistiska drag? Och vad är det i vår kultur och samtid som gör att sådana beteenden ibland premieras och förstärks?

Välkommen till ett webinar som kommer att ge dig en fördjupad förståelse av narcissism både på individ- och gruppnivå, och om vad vi kan göra för att skapa organisationer som präglas av tillitsfullt samarbete.

Webinaret leds av organisationspsykologerna Alexander Graff och Tor Wennerberg

Anmäl dig här

15/4 i Linköping: Nyckeln till framgång i ditt ledarskap

Nyckeln till framgång i ditt ledarskap

Agilt ledarskap, situations anpassat ledarskap, transformellt ledarskap, autentiskt ledarskap… Listan med ledarskapsteorier kan göras lång. Vi på Sandahl Partners kan se en gemensam framgångsfaktor: arbetsgrupper samverkar bättre och ökar sin produktivitet när vi har tydliga roller och inte tar saker personligt.

16/4 i Västerås: Kan ledarträning göra att du hittar ditt autentiska ledarskap?

Kan ledarträning göra att du hittar ditt autentiska ledarskap?

Ledare utövar inflytande och varje ledare har sin personliga stil; någon entusiasmerar, en annan är analytisk och detaljfokuserad, en tredje ser till helheten och ger tydliga mål. Varje ledare behöver även kunna anpassa sin ledarstil till organisationens krav, situationen och gruppens utvecklingsresa – och samtidigt vara trogen sig själv och sina värderingar! Autentiskt ledarskap handlar om att hitta sin egen väg utifrån sina egna förutsättningar. Var finns sammanhang för träning av detta? Skulle detta gå att träna/utveckla i ett öppet ledarprogram?

23/4 i Örebro: Jaget och jobbet – att navigera det moderna arbetslivet

Jaget och jobbet – att navigera det moderna arbetslivet

Anna-Lena och Paul Sundlin, författarna till ”Ta din roll på jobbet!” presenterar sin nya bok ”Jaget och jobbet” och hur den kan användas som ett verktyg för utveckling på arbetsplatsen.
Theresia Häglund

“Jag missar aldrig ett av Sandahl Partners seminarium, får alltid med mig användbara vinklar eller verktyg.”

Theresia Häglund Aller Media