Personbedömning och 360-analys i utvecklingssyfte

Personlighetstester eller 360-gradersmätningar bidrar till ökad förståelse av vilka utmaningar och utvecklingsbehov man har som ledare. Vi väljer metod i samråd med uppdragsgivaren och arbetar alltid med vetenskapligt väl utprovade metoder. I en 360-mätning besvaras ett antal påståenden om ledaren av överordnad chef, sidoordnade kollegor, underställda medarbetare samt ledaren själv.

Jag vill ha mer information om Second Opinion och personbedömning

4 + 2 = ?