SandahlsAkademin 2020-2021 Stockholm

Ledarskap i förändring

Det ställs allt högre krav på ledare och chefer att vara både effektiva och hållbara i en tid då prestationskrav, osäkerhet och komplexitet ökar. Mer än någonsin behöver ledare använda sina resurser så klokt som möjligt. I en tid av förändring, behöver även ledarskapet förändras. För det krävs självkännedom och personlig mognad.

Vi bjuder in dig som har en del chefserfarenhet till en utvecklingsresa för att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

Ort: Stockholm
Omfattning: 6 dgr

Ny som chef

Att gå in i en chefsroll för första gången innebär ofta både ett kliv i karriären och helt nya arbetsuppgifter. Förväntningarna från omgivningen, ledningen och en själv kan kännas höga. Hur gör man och hur hittar man sitt eget personliga ledarskap? Det här programmet vänder sig till dig som är ny i ledarroll och behöver förse dig med konkreta verktyg och modeller för att leda andra.

Ort: Stockholm
Omfattning: 4 dgr

Leda andra utan att vara chef

Det här programmet vänder sig till personer som har uppdraget att leda andra utan att formellt vara chef, som kanske leder projekt, är teamledare, arbetslagsledare, samordnare, processägare eller kliver in som ställföreträdande chef när det behövs. Programmet har fått översvallande gott betyg av så väl deltagarna själva som chefer och beställare.

Ort: Stockholm
Omfattning: 4 dgr

Effektiv kommunikation med SAVI©

SAVI betyder System för att Analysera Verbal Interaktion. SAVI är ett kraftfullt och praktiskt verktyg för att förändra och förbättra mellanmänsklig kommunikation. SAVI hjälper oss att förstå varför kommunikation fungerar eller inte och att förändra kommunikationsmönster från improduktiva till problemlösande.

Denna grundläggande 2-dagars träning är både teori- och upplevelsebaserad med mycket interaktion. Den riktar sig till chefer och ledare, HR-funktioner och andra roller som behöver förstå och påverka människors verbala kommunikation.

Ort: Stockholm
Omfattning: 2 dgr

Leda på distans

Leda på distans

Mer information om programmet kommer inom kort. Mejla gärna christina.lihagen@sandahls.se om du är nyfiken på att höra mer.

Ort: Stockholm
Omfattning: 2 dgr