CoacherEfter en omfattande upphandlingsprocess med ett 30-tal anbudsgivare har Sandahl Partners fått förtroendet
att leverera ledarskapsutveckling till Regeringskansliet.

En av anledningarna är Sandahl Partners unika profil
där samtliga våra konsulter är legitimerade psykologer.

Ett annat skäl är vår gedigna erfarenhet av att
arbeta med ledaruveckling under 30 år, och de senaste 5 åren med ett flertal statliga myndigheter och verk.

Sandahl Partners har valts som första leverantör av tre inom området individuell ledarutveckling och coaching
samt andra leverantör av ledarutvecklingsprogram.