Alexander
Staffan
Mimmi Bohman
Christina Lihagen

Ledande inom organisationsutveckling på vetenskaplig grund sedan 1985

Organisation

Framgångsrika organisationer har förmåga att använda de mänskliga resurserna på bästa sätt.

Läs mer här

Ledningsgrupp

Effektiva ledningsgrupper arbetar som ett team och samverkar för helheten.

Läs mer här

Team

De flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans och att bli ett samverkande team.

Läs mer här

Ledarskap

Alla ledare kan bli mer funktionella och framgångsrika genom att träna på ett gott ledarskap.

Läs mer här

Urval

Rätt person, rätt kompetens – personbedömning på systemisk grund.

Läs mer här

Från bloggen

Autentiskt ledarskap

Autentiskt ledarskap – vägen till hållbart ledarskap?

I höstas fick jag ett uppdrag att hålla i en workshop på temat…
Felkultur

Bygg en felkultur för trygg excellens

Människan är ett flockdjur. Under hela vår existens har vi…
Förändringsledarskap

Tre steg för ett lyckat förändringsledarskap

Panta rei – allt flyter. Organisationer förändras i allt…

Öppna program

Seminarium

2/4 Webinar - Stör mig inte när jag tänker på mig själv – om narcissism i arbetslivet

Stör mig inte när jag tänker på mig själv – om narcissism i arbetslivet

Funderingar kring om min chef är psykopat är vanligt förekommande, åtminstone att döma av återkommande rubriker i dagspressen. Betyder det att fenomenet chefer-som-är-psykopater är vanligt? Sannolikt inte, visar forskningen. Betydligt vanligare är däremot narcissism.  Vilka blir följderna, för organisationer och team, när personer i maktställning uppvisar starkt narcissistiska drag? Och vad är det i vår kultur och samtid som gör att sådana beteenden ibland premieras och förstärks?

Välkommen till ett webinar som kommer att ge dig en fördjupad förståelse av narcissism både på individ- och gruppnivå, och om vad vi kan göra för att skapa organisationer som präglas av tillitsfullt samarbete.

Webinaret leds av organisationspsykologerna Alexander Graff och Tor Wennerberg

Anmäl dig här

15/4 i Linköping: Nyckeln till framgång i ditt ledarskap

Nyckeln till framgång i ditt ledarskap

Agilt ledarskap, situations anpassat ledarskap, transformellt ledarskap, autentiskt ledarskap… Listan med ledarskapsteorier kan göras lång. Vi på Sandahl Partners kan se en gemensam framgångsfaktor: arbetsgrupper samverkar bättre och ökar sin produktivitet när vi har tydliga roller och inte tar saker personligt.

16/4 i Västerås: Kan ledarträning göra att du hittar ditt autentiska ledarskap?

Kan ledarträning göra att du hittar ditt autentiska ledarskap?

Ledare utövar inflytande och varje ledare har sin personliga stil; någon entusiasmerar, en annan är analytisk och detaljfokuserad, en tredje ser till helheten och ger tydliga mål. Varje ledare behöver även kunna anpassa sin ledarstil till organisationens krav, situationen och gruppens utvecklingsresa – och samtidigt vara trogen sig själv och sina värderingar! Autentiskt ledarskap handlar om att hitta sin egen väg utifrån sina egna förutsättningar. Var finns sammanhang för träning av detta? Skulle detta gå att träna/utveckla i ett öppet ledarprogram?

23/4 i Örebro: Jaget och jobbet – att navigera det moderna arbetslivet

Jaget och jobbet – att navigera det moderna arbetslivet

Anna-Lena och Paul Sundlin, författarna till ”Ta din roll på jobbet!” presenterar sin nya bok ”Jaget och jobbet” och hur den kan användas som ett verktyg för utveckling på arbetsplatsen.

Vad säger våra kunder?

“Teamkänsla och en utvecklande miljö är viktigt för oss och här har samarbetet med Sandahl Partners, exempelvis kring våra personaldagar, varit till stor nytta.”

Jenny Emerén
Jenny EmerénVD Handelskammaren Mälardalen

“Sandahl Partners har hög intellektuell kapacitet vilket passar bra då en kommun har en stor och komplex verksamhet. De fångar snabbt upp nya trender och forskning vilket gör att de alltid känns aktuella och relevanta.”

Ingrid Wibom
Ingrid WibomHR-chef Botkyrka kommun

“Sandahl Partners motsvarar våra förväntningar varje gång, exempelvis har de lotsat oss genom ett värdegrundsarbete som utmynnade i en målkarta som beskriver våra inre värden i Krafft Måleri.”

Mikael Bascuas
Mikael BascuasVD Krafft Måleri AB

“Vi är så nöjda att vi satsade på att låta alla ledare på företaget gå ett individuellt ledarprogram i Sandahl Partners regi- nu pratar vi alla samma språk.”

Ann Hermansson Alm
Ann Hermansson Alm VD Karlskogahem AB

“Jag är mest nöjd med att Sandahl Partners konsulter utifrån organisationspsykologisk kunskap inspirerar mig att utveckla strukturer och förhållningssätt så medarbetare och chefer kan lyckas i sina roller och samarbeten i arbetslivet och prestera goda medvetna resultat.”

Åsa Ratcovich
Åsa RatcovichSamhällsbyggnadschef Hörby Kommun

“Efter vårt arbete med Sandahl Partners har vi sett en förändring hos personalgruppen som nu har ett mer coachande förhållningssätt.”

Johan Rapp
Johan RappRektor Engelska skolan

Ledningsgrupps- och ledarutbildningen vi genomfört i bolaget har stärkt vår interna kommunikation och samarbetet i ledningsgruppen. Ledarna har fått verktyg att använda i vardagen tillsammans med medarbetarna. Vad jag dessutom uppskattar är flexibiliteten utan att ge avkall på kvalitet och professionalism.” Fotograf: Magnus Wahman

Eva Lilja
Eva LiljaNäringslivsdirektör, VD Västerås Marknad & Näringsliv AB

“Vi har använt Sandahl Partners till bl.a ledarskapsutveckling, rekrytering och personlig utveckling. Den interna feedbacken om Sandahls har varit mycket postitiv. De har både kompetenta medarbetare och ett brett engagemang.”

Andreas Nordbrandt
Andreas NordbrandtPresident - Underground Rock Excavation Division, Atlas Copco Rock Drills AB

Sandahls har god kännedom om svenskt arbetsliv, företagande och människor. Sandahls upplever vi som kompetenta, lyhörda, snabba och professionella i sitt agerande.

Anne-Marie Dangler
Anne-Marie DanglerHR Chef, Dina Försäkring AB

“Sandahls var väldig engagerade och närvarande under hela processen. De kopplade till vetenskapliga teorier utan att det blev torrt”

Mikaela Valtersson
Mikaela ValterssonVice VD Kunskapsskolan

“Jag rekommenderar absolut Sandahl Partner, deras kompetens inom företagsutveckling, personlig ledarskapsutveckling och grupputveckling gör att man kommer tillbaka för att få deras hjälp med att utvecklas.”

Mikael Bascuas
Mikael BascuasVD Krafft Måleri AB

“PTS är tillsynsmyndighet för den snabbrörliga och förändringsbenägna telekombranschen, och vi har höga förväntningar på oss att leverera resultat med hög kvalitet. För oss är det avgörande att ha ett välutvecklat medarbetarskap, där tydliga mål, roller och processer är viktiga byggstenar. Det samarbete vi haft med Sandahl Partners i vårt medarbetarskapsprogram har varit ovärderligt för att bygga upp den grund vi nu står på. Utan er, och er bok “Ta din roll på jobbet”, hade det inte varit möjligt. ”

Sara Andersson
Sara AnderssonChef avdelningen för samhällsfrågor PTS

“Det är effektivare att ta in konsulter i en liten organisation utan en större HR avdelning.
Sandahls kan titta på de psykologiska dimensionerna som inte vi är lika bra på.”

Leif Magnusson
Leif MagnussonVerksamhetschef Botkyrka Kommun

“Sandahls som är mycket välrenommerade och kunniga kunde lyssna på oss och våra önskemål och vara flexibla utan att göra precis som vi ville. De låg hela tiden steget före.”

Torbjörn Lindström
Torbjörn LindströmPersonaldirektör, Statistiska Centralbyrån

Vårt credo

Läs om våra värderingar, vår människosyn och vår identitet som företagsgrupp

Här finns vi

Kontakta oss gärna

1 + 0 = ?

Organisationer vi stödjer

Ledarskap är handling, inte en position. Donald H. McGannon