Organisationsutvecklande rekrytering

Komplett rekrytering med nya ögon

En rekryteringsprocess som ger organisatoriska synergier och hållbarhet.

På Sandahl Partners vet vi att rekryteringens framgång är direkt avhängig de överenskommelser och den samsyn som skapas runt målen, uppdraget och de olika rollerna. Vi vet också genom modern forskning att det inte räcker med att ha lämpliga ledaregenskaper, rätt utbildning, bra erfarenheter och goda meriter för att lyckas som chef. Upp till 50% handlar om andra yttre kända och okända faktorer i och runt organisationen. Dessa påverkar direkt framgången efter jobbstart och berör outtalade förväntningar, vaga målbilder, kommunikationsmönster, oenighet och maktkamp, kultur och ledarstil, gruppdynamik, konjunktur etc.

Via vårt 5 modulsystem med utökat fokus på analysen (innan) och installationen (efter), hjälper vi våra uppdragsgivare och bidrar till hållbarhet, tydlighet, trivsel och måluppfyllelse. De 5 modulerna kan användas separat eller som en komplett tjänst. Rekryteringsdesignen anpassas för varje uppdrag och kan omfatta kartläggning av förväntningar och organisatoriska behov, mål- & rollbeskrivning, rekrytering/search, second opinion, anpassat urval, installation, teamutveckling eller ledningsgruppsutveckling. Läs mer om vårt 5 modulsystem här.

Genomgående är målet att skapa funktionella samspel och effektiva organisationer, där medarbetare och ledare kommer till sin rätt, håller över tid och bidrar till framgång för våra uppdragsgivare.

Kontakta oss gärna

Staffan Berseus
Tel: + 46 19 678 41 40
staffan.berseus@sandahls.se

Mia Haglund
Tel: + 46 19 678 41 40
mia.haglund@sandahls.se

Här hittar du våra publika rekryteringar.

Läs mer om urval och personbedömning