Sandahl Partners söker en legitimerad psykolog och organisationskonsult till Örebro

Sandahl Partners är ledande inom organisationsutveckling med kontor i Stockholm, Örebro och på Gotland. Vi har lång erfarenhet av att utveckla ledare, medarbetare och organisationer. Vi inspirerar till förändring och bidrar till långsiktig utveckling, så att våra kunder når både sina samarbetsmål och affärsmål.

För oss är det viktigt att:

• Vara autentiska och professionella
• Utveckla oss själva och vår kunskap
• Ha en tydlig förankring i systemteorin
• Utveckla vår arbetsgrupp och vara samordnade gentemot våra uppdragsgivare
• Leva som vi lär

Blir du nyfiken och vill veta mer?

Mejla oss så skickar vi dig rollbeskrivningen för tjänsten.

Välkommen att kontakta kontorschef Åsa Önander, 072-330 90 27, asa.onander@sandahls.se för mer information.

Skicka din ansökan med personligt brev, CV med bild vid intresse.

Vårt credo

Vårt credo är ett uttryck för våra gemensamma värderingar, vår människosyn och de strävanden som binder oss samman och ger oss vår identitet som organisation. Läs vårt credo här