Öppna ledarprogram i Örebro 2021

Chef leder medarbetare

Coachande Ledarskap

Chefer som leder medarbetare

Utbildningen riktar sig mot dig som leder medarbetare och vill utveckla ett coachande ledarskap. En viktig del i det coachande ledarskapet är förmågan att stärka sina medarbetare i sitt självledarskap. Vi ser att detta blir allt viktigare i en komplex värld som snabbt förändras. Att kunna anpassa sitt ledarskap efter gruppens utvecklingsfas, att kunna stärka medarbetares problemlösningsförmåga och självledarskap och att skapa engagemang och förtroende vet vi är viktiga faktorer som bidrar till att skapa arbetsglädje, framgång och trivsel. Det skapar även ett skydd mot arbetsrelaterad ohälsa, stress och utmattning. Utbildningen vänder sig både till ledare med och utan tidigare erfarenhet av ledarutbildning.

Sandahls ledarprogram bygger på forskningsbaserad systemorienterad teori och metod. Det ger deltagarna praktiska kunskaper och färdigheter med stor bredd inom ledarskap med särskilt fokus på coachande ledarskap. Utbildningen är upplevelsebaserad med många träningsmoment. Det syftar till påtaglig och hållbar utveckling av förhållningssätt och beteenden i ledarskapet. Kursen ger också möjlighet att skapa ett nätverk för personer i liknande roller.

Innehåll och teman:

  • Från chef till ledare – Ledarskap och följarskap. Att växla mellan olika roller.
  • Självkännedom och personlig utveckling – Personlig ResursAnalys (PRA), ett testbatteri som återkopplas av leg. Psykolog.
  • Från chef till coach – Skapa engagemang och stärk dina medarbetares problemlösningsförmåga.
  • Kommunikation – Svåra samtal, feedback, att stimulera till konstruktiva dialoger i en grupp där olikheter tillvaratas.
  • Team builder – Gruppdynamik och ledaranpassningar
  • Mötesledning – Struktur, beslutsprocess, delaktighet och medarbetarsamtal.

För dialog och mer information kontakta:

orebro@sandahls.se

019-678 41 40

OMFATTNING: 8 heldagar (2+2+2+2) med övernattning.
Datum kommer inom kort

PLATS: Katrinelund Gästgiveri & sjökrog, Katrinelund 470, 715 92 Stora Mellösa

KOSTNAD: 48 000kr, exkl. moms. Självkostnadspris för kost och logi tillkommer.

UTBILDNINGSLEDARE
Karola Högberg, leg. psykolog
Daniel Nordlander, leg. psykolog
Mirjam Hellgren, leg. psykolog
Åsa Önander, Civilekonom

Så här säger tidigare deltagare om utbildning

Fyll i dina uppgifter om du vill bli kontaktad för att få mer information

4 + 3 = ?