Öppna ledarprogram i Örebro

Chefer som leder förändring

Coachande Ledarskap

Chefer som leder förändring

Programmet vänder sig till erfarna chefer som leder förändring och som utvecklar organisationer genom människorna, där mål uppnås genom nyfikenhet, engagemang och samarbete. Målet är att, med hjälp av praktiska kunskaper och omfattande träning inom coachande ledarskap, utveckla din personliga strategiska förmåga att leda och verka genom ledningsgrupp.

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation, konflikthantering, effektiva möten, feedback och svåra samtal.

I coachgrupper utvecklar vi även framgångsrika strategier för rollgivning & rolltagning, delaktighet, naturlig auktoritet och tydlighet i delegering.

Efter utbildningen har du en egen verktygslåda för ditt ledarskap och ditt coachande förhållningssätt som bidrar till tydligare kommunikation, effektivare beslut och mer motiverade och självständiga chefer och medarbetare.

För dialog och mer information kontakta:

orebro@sandahls.se

019-678 41 40

OMFATTNING: 12 dgr.

PLATS: i Örebro med omnejd

KOSTNAD: 68 000 kr / deltagare exkl. kost och logi

UTBILDNINGSLEDARE:
Per-Olof Berzelius, leg. psykolog
Martin Ekberg, leg. psykolog
Ulf Pelow, leg. psykolog
Staffan Berséus, civ. ekonom

Jag är intresserad av att få mer information om Chefer som leder förändring

0 + 3 = ?