Öppna ledarprogram i Örebro 2020

Leda andra utan att vara chef

ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA

– för dig som leder utan att vara chef

Programmet vänder sig till ledare och medarbetare som leder utan formellt chefskap, t ex specialister, projektledare, processledare och stabspersoner. Det passar även utmärkt för medarbetare som identifierats som potentiella ledare.

Arbetslivet har blivit allt mer komplext och vi ser att en välutvecklad förmåga i ledarskap och självledarskap bidrar till hållbarhet och balans i både arbetsliv och privatliv. Ett välutvecklat ledarskap handlar om att kunna anpassa sitt agerande till en komplex värld som snabbt förändras
och att kunna skapa engagemang och förtroende – det vill säga: ett agilt förhållningssätt. Det hjälper oss att känna arbetsglädje, att bli framgångsrika och det skapar ett skydd mot arbetsrelaterad ohälsa, stress och utmattning.

Vårt ledarprogram ger deltagarna möjlighet att orientera sig, utvecklas och stärkas i sina befintliga eller framtida ledarroller. Målet är att skapa grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom både ledarskap och självledarskap. Ett stort fokus läggs på upplevelsebaserad inlärning och praktisk träning. Kursen ger också möjlighet att skapa ett nätverk för personer i liknande roller.

Innehåll:

  • Självkännedom – Individuell coaching med leg. psykolog
  • Att navigera i det gränslösa arbetet – hållbarhet och balans
  • Mål och roller i olika sammanhang – rollgivning & rolltagning
  • Att leda en grupp – gruppdynamik och grupputveckling
  • Att utveckla sig själv och andra – Feedback, coaching och svåra samtal
  • Att förstå varandra – Konstruktiv kommunikation, konflikthantering
  • Att leda och att bli ledd – Ledarskap och följarskap
  • Effektiva möten – Struktur, beslutsfattande och delaktighet Hemuppgifter

För dialog och mer information kontakta:

orebro@sandahls.se

019-678 41 40

OMFATTNING: 4 heldagar, 2 x 1,5h
individuell coaching

DATUM: 15/4, 12/5, 4/6, 8/9

PLATS: Sandahl Partners, Olaigatan 34, Örebro

KOSTNAD: 25 000 kr/pers exkl. moms

Intresseanmälan Att leda sig själv och andra