Effektivare ledningsgrupper med hjälp av GDQ

Hur blir grupper mer effektiva?

Grupper utvecklas enligt ett förutsägbart mönster enligt IMGD (Integrated Model of Group Development) och som delas in i fyra faser. Grupper i de senare faserna är mer effektiva och genererar mer resultat för organisationen och mer arbetstillfredsställelse för dess medlemmar.

Grupputveckling GDQ

Hur jobbar Sandahl Partners?

Våra organisationspsykologer utbildar, coachar och tränar lednings- och arbetsgrupper inom de områden som forskningen har visat vara avgörande för att skapa ett effektivt team:

  • Tydlighet kring målen, för verksamheten såväl som för teamet
  • Tydliga roller, inte bara de formella utan även rollen som teammedlem
  • Effektiva arbetsformer och möten
  • Kommunikation som är konstruktiv och funktionell

Diagnos och uppföljning

För att fastställa var en grupp befinner sig inleds arbetet med GDQ (Group Development Questionnaire), ett vetenskapligt utprovat instrument som mäter gruppens utvecklingsfas, effektivitet och produktivitet. GDQ är en webenkät med 60 frågor, utvecklad av Dr Susan Wheelan, Temple University, Philadelphia, USA.

Kontakt: info@sandahls.se, Tel. 08-50 60 88 00