Möt vår nya medarbetare, Olof Berensson

Vad lockade dig till Sandahls?

Möjligheten att få arbeta med intressanta och utmanande uppdrag tillsammans med de främsta i branschen! Min bild av Sandahls är att det är ett företag med väldigt skickliga och erfarna konsulter som arbetar utifrån en solid vetenskaplig grund och samtidigt sätter värde på praktisk erfarenhet och kan omsätta båda dessa aspekter i praktiken och verkligen göra skillnad.

Jag uppfattar Sandahls som ett värderingsstyrt företag där man lever som man lär och har en kultur där det finns utrymme för individen. I mitt fall handlar det konkret om att kunna kombinera ett utvecklande och stimulerande arbete med att vara småbarnsförälder med en aktiv fritid.

Kort sagt ser jag Sandahls som en utmanande och samtidigt mänsklig miljö, där jag tror att jag kommer att trivas och utvecklas tillsammans med duktiga kollegor i intressanta uppdrag.

Vad ser du fram emot att arbeta med hos Sandahls?

Om jag ska välja ut något så blir det att arbeta med grupper, såsom projektgrupper eller ledningsgrupper. Jag tycker att det är fascinerande hur man med relativt begränsade insatser kan få en grupp att gå från ineffektivitet och inre slitningar, till att tala klarspråk, ha fokus på uppgiften, leverera resultat och samtidigt må bra.

Min erfarenhet är att detta inkluderar både struktur- och relationsaspekter. Dvs att man tar ett helhetsgrepp och beaktar mellanmänskliga processer, men också strukturella faktorer och säkerställer att gruppen verkligen har goda förutsättningar för samarbete. Jag har tidigare arbetat mycket med just strukturella förutsättningar för samarbeten och det är ett område där jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter.

Andra områden som intresserar mig är konflikter och mobbing på arbetsplatser. Konflikter för intensiteten, samt känslan när parter som tidigare stått långt ifrån varandra lyckas nå fram till en gemensam förståelse av sina problem. Mobbing för att jag har ett starkt rättvisepatos, ogillar när människor behandlas illa och att det är ett område där man kan göra viktig skillnad.

Vad har du gjort innan du kom till oss?

Jag har en bakgrund som Civilingenjör och har arbetat nästan 15 år i byggbranschen i varierande roller, framförallt inom NCC. Jag arbetade inledningsvis som projektledare, men jag hade redan under min utbildningstid på Chalmers fått upp ögonen för organisationspsykologi, detta genom Skanska och ett ledarskapsprogram för studenter som jag fick förmånen att vara med i. Det väckte tanken att jag egentligen borde ha blivit Psykolog. En tanke som fick fäste och ledde till att jag ganska snart började arbeta med s.k. ”Partnering”, en samverkansform i byggbranschen som syftar till förbättrad samverkan mellan kunder, entreprenörer och leverantörer i byggprojekt och inkluderar såväl strukturella faktorer, avtal, incitament etc, som organisationspsykologiska aspekter såsom arbete med målbilder, kommunikation och i vissa fall även konfliktlösning och medling. Under denna process växte sig tanken om att bli psykolog allt starkare. Detta inte minst då jag började känna ett allt starkare behov av att ha en stabil psykologisk grund att stå på i arbetet med de grupper jag mötte.

Med utgångspunkt i detta så började jag läsa till psykolog parallellt med mitt arbete. Det blev en tuff och intressant period, då jag även blev pappa under samma tid. Efter examen gjorde jag min PTP-tjänst inom vuxenpsykiatrin på WeMind AB. En lärorik period som inkluderade såväl neuropsykiatriska utredningar, som behandlingsarbete med såväl KBT som affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi i form av ISTDP. När jag hade fått min psykologlegitimation valde jag att lämna psykiatrin och återvända till NCC där jag arbetade med att utveckla ett system för projektstyrning. Parallellt med detta drev jag egen firma inom organisationspsykologi, där jag arbetat med varierande uppdrag.

Utöver det kan nämnas att idrott och inte minst segling har varit en stor och viktig del av mitt liv. Jag kappseglade på både nationell och internationell nivå under nästan 10 år i katamaranklassen Formula 18. En väldigt rolig och lärorik period med intensivt samarbete mot ambitiösa mål!

Olof arbetar på Sandahl Partners i Stockholm.

Olof på LinkedIn

Läs mer om Sandahl Partners tjänster 

Olof Berensson