Möt vår nya medarbetare, Monika Kullberg

Vad lockade dig till Sandahls?

– Jag ville arbeta med organisationsspecialister med hög kompetensnivå och kvalitetskrav, en humanistisk inställning och en helhetssyn på människor och organisationer. Att få göra det i ett snabbrörligt mindre företag, där man enkelt kan kommunicera och få till ett teamarbete i olika uppdrag var ett stort plus. Så därför sökte jag mig till Sandahls.

Vad ser du fram emot att arbeta med hos Sandahls?

– Jag ser fram emot att få jobba med en systemsyn på organisationer och bidra till att lösa utmaningar som företag lever i, i en alltmer komplex och snabbfotad värld . Att få använda erfarenheten av att driva verksamhet kombinerat med psykologins kunskap om vad som påverkar hur människor och organisationer beter sig.

Vad har du gjort innan du kom till oss?

– Jag har arbetat i olika roller: som konsult, specialist, ledare och i styrelser, Och rört mig mellan olika världar; myndighet, försäkring & finans, företagshälsovård och ideell sektor.
Det har varit en stor bredd i uppdrag, alltifrån att vara ordförande i Läkare Utan Gränser, till ledarskapsutveckling, krishantering och förändringsledning. Jag har lärt mig mycket av att arbeta i olika roller, nivåer i organisationer och vitt skilda branscher. Det har varit spännande och gett både djup och bredd i olika perspektiv av att driva verksamhet och vad utmaningarna innebär i olika positioner.

linkedin.com/in/monikakullberg

Monika arbetar på Sandahl Partners i Stockholm, du hittar kontaktuppgifter till henne här

Monika Kullberg