Möt vår nya medarbetare, Jonas Mosskin

Vad lockade dig till Sandahls?

– Sandahls har en humanistisk grundsyn på människan. Sedan lång tid tillbaka har man lagt tyngdpunkten på att förstå individer som gruppvarelser som ingår i sociala system. Det är en syn på människan som stämmer väl överens med min egen praktiska erfarenhet. I en individualiserad samtid hamnar tonvikten ofta på enskilda personer på bekostnad av gruppen och hela organisationen. Här har Sandahls en gedigen kunskap och förståelse som jag ser ett stort behov av i dagens arbetsliv.

Vad ser du fram emot att arbeta med hos Sandahls?

– Jag hoppas kunna bidra med modet att tänka stort och djärvt. Jag hoppas kunna stötta modiga ledare och medarbetare att tackla de komplexa utmaningar som dagens arbetsliv innehåller. Jag har rört mig mellan privat, offentlig och ideell sektor. Min övertygelse är att den bredden är viktigt för våra kunder eftersom erfarenheter från olika håll ökar sannolikheten att möta framtiden på ett konstruktivt och dynamiskt sätt.

Vad har du gjort innan du kom till oss?

– Jag har en bakgrund på Sankt Lukas i Stockholm där jag främst arbetade med enskilda psykologsamtal. De senaste tre åren har jag varit organisationskonsult på Organisationspsykologerna. Där har jag arbetat med kris- och utvecklingsuppdrag på företag och i offentliga verksamheter. Jag har både arbetat mycket med coachning av chefer och ledare och arbetat med hela organisationen där jag fått möjligheten att hjälpa till att planera och genomföra större utvecklingsinitiativ för medarbetare och chefer. Ofta i syfte att knuffa medarbetare mot en kulturförändring och att arbeta smartare och mer proaktivt. För mig hänger kris och utveckling i organisationer ofta ihop.

– Jag har sedan lång tid även gett mig själv uppdraget att göra psykologi begripligt för en intresserad allmänhet. Därför har jag skrivit om psykologi, arbetsliv och kultur på olika sätt i dagstidningar, tidskrifter, på min blogg och medverkat i många offentliga samtal. Mest känd är kanske samtalskoncepten Psykologer tittar på film och Psykologer läser böcker som jag fortfarande driver vid sidan om. För mig är det ett sätt att hålla igång min egen nyfikenhet. Mellan 2013-2017 har jag också engagerat mig i styrelsen för föreningen Mind som arbetar med psykisk ohälsa.

Jonas arbetar på Sandahl Partners i Stockholm, du hittar kontaktuppgifter till honom här

Jonas Mosskin