Möt vår nya medarbetare, Fredrik Malmsten

Vad lockade dig till Sandahls?

– Sandahls står för en gedigen kunskap och erfarenhet av organisationsutveckling som vilar på en tydlig vetenskaplig grund. Jag vill utifrån denna plattform vara med och bidra till att utveckla och förbättra chefer, medarbetare, team och hela organisationers kapacitet och potential och skapa hållbara organisationer.

– Med den snabba förändring som sker i dagens samhälle påverkas organisationer på ett genomgripande sätt. Det ställer krav på ett gott och hållbart ledarskap och en fungerande kultur. Att vara med och bidra till att skapa förutsättningar för såväl chefer som medarbetare att bli framgångsrika inom den kontext de verkar inom är något som jag ser fram emot att göra inom ramen för Sandahls.

Vad ser du fram emot att arbeta med hos Sandahls?

– Jag ser fram emot att verka för att möjliggöra för chefer och ledare, medarbetare och grupper att uppnå sina mål och affärsresultat genom att utveckla och förstärka positiva, varaktiga beteende som leder till framgång, bättre och mer hållbara arbetsplatser.

– För mig är det viktigt att de insatser jag gör har en direkt koppling till de mål och resultat klienten ska uppnå i sin vardag. Jag ser fram emot att arbeta med våra klienter när det gäller ledningsgrupputveckling, chefscoaching och teamutveckling men också kultur- och värderingsarbete.

Vad har du gjort innan du kom till oss?

– Jag har en bakgrund som konsult och chef från svenska och internationella konsultföretag, där jag arbetat med bland annat chef och ledarcoaching, ledar- och ledningsgrupputveckling, ledarpotentialbedömningar samt med kultur och värderingsarbete.

– Jag har arbetat med en bredd av branscher och organisationer, nationellt och internationellt, och på alla ledarnivåer.

– Jag har också med mig egen chefs- och ledarerfarenhet från roller såsom teamchef, funktionschef och landschef.

– Senast kommer jag från rollen som Head of Talent Management på Axfood där jag var ansvarig för talang- och ledarutveckling, successionsplanering och performance management. Innan dess har jag arbetat på PDI Ninth House (numera Korn Ferry), Cubiks och Assessio.

Fredrik arbetar på Sandahl Partners i Stockholm, du hittar kontaktuppgifter till honom här