Möt vår nya medarbetare, Christina Lihagen

Christina Lihagen

Vad lockade dig till Sandahls?

– När jag läste Sandahls Credo var det mycket av innehållet som fångade mitt intresse: Övertygelsen att alla ledare, medarbetare och organisationer kan – och vill – bli mer funktionella och framgångsrika. Förankringen i psykologisk teori och forskning som omsätts i konkreta och användbara metoder. Synen på ledarskap och medarbetarskap där mål, roll och sammanhang är nyckelbegrepp. Viljan att främja lärande organisationer, där individer gemensamt kan skapa resultat. Det jag läste stämmer väl överens med hur jag vill arbeta som organisationskonsult. När jag dessutom förstod att Sandahls som företag lever som de lär, som en lärande organisation i ständig utveckling, kände jag att detta vill jag mycket gärna vara en del av!

Vad ser du fram emot att arbeta med hos Sandahls?

– Jag ser fram emot att få arbeta med utvecklings- och förändringsuppdrag tillsammans med kunder. Det som skapar meningsfullhet för mig i mitt yrke är att kunna vara delaktig i att åstadkomma såväl välmående som framgång i de organisationer jag arbetar med. Min förhoppning är att den kunskap och erfarenhet av att arbeta med utveckling av såväl individer som grupper och organisationer som jag har skaffat mig under mina yrkesverksamma år, både som konsult och som ledare och medarbetare i olika organisationer, ska kunna bidra till att göra reell skillnad.

Vad har du gjort innan du kom till oss?

– Jag har en bred och gedigen erfarenhet av att under mer än 13 år arbeta med att utveckla individer, grupper och organisationer som organisationskonsult/psykolog verksam inom Företagshälsa, främst i Östergötland. Under sju år arbetade jag på Previa och genomförde där uppdrag tillsammans med kunder i såväl det privata näringslivet som i kommuner och offentlig verksamhet. Uppdrag som handlade om allt från utveckling till avveckling, från förändring till vidmakthållande, i små grupper och i stora organisationer. På individnivå arbetade jag såväl kliniskt med stödjande samtal och rehabilitering som utvecklande i form av handledning till ledare. Under de senaste sex åren har jag haft förmånen att vara delaktig i att förändra och utveckla en specifik organisation över tid: Försvarsmakten, med fokus på Helikopterflottiljen i Linköping. Sedan tidigare är jag utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på organisation och ledarskap. Jag har tio års erfarenhet av att arbeta med såväl operativt som strategiskt ledarskap inom detaljhandeln, när jag arbetade som varuhuschef och inköpschef inom Åhléns samt hade styrelseuppdrag inom Axel Johnson International.

Christina arbetar på Sandahl Partners i Örebro, du hittar kontaktuppgifter till henne här