Amanda Linderborg

Möt vår nya medarbetare, Amanda Linderborg

Vad lockade dig till Sandahls?

Sandahls arbetar med människors sätt att samspela med varandra för att skapa trygga och effektiva organisationer. Själva grundtanken är att trivsel och effektivitet på arbetet går hand i hand, och på Sandahls får jag vara med och utveckla organisationer i den riktningen. Jag brukar tänka på att vi bara lever ett liv. Det livet måste bli bra, både på arbetet och på fritiden.

Det som lockade mig till Sandahls specifikt är organisationens goda renommé i kombination med företagets värdegrund. Här arbetar några av Sveriges mest skickliga och erfarna organisationspsykologer i fina samarbeten med nya och gamla kunder. Som relativt ung organisationspsykolog vet jag också att jag får tid och stöd för att växa in i rollen tillsammans med seniora kollegor.

Vad ser du fram emot att arbeta med hos Sandahls? 

Under min första tid på Sandahls kommer jag att främst auskultera med mina kollegor och bistå med mindre insatser, vilket i sig känns väldigt roligt. I takt med att jag växer in i rollen kommer jag att ta egna uppdrag. Sandahls arbetar både med individer, grupper och organisationer, och det skapar synergieffekter. Jag ser fram emot att arbeta med alla dessa delar och se hur de berikar varandra. Senare brukar det falla sig så att man specialiserar sig extra inom några områden.

Vad har du gjort innan du kom till oss?

Jag har arbetat med terapi som klinisk psykolog och med utbildningsinsatser riktade till privatpersoner och företag. Under studietiden arbetade jag extra med personbedömning och rekrytering. Jag har också läst en kandidat i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Utmaningar inom offentlig sektor, så som målkonflikter mellan professionsetik och leverans, är ett exempel på frågor som har intresserat mig i över ett decennium.

Amanda arbetar på Sandahl Partners i Stockholm, du hittar kontaktuppgifter till henne här