Möt vår kandidat Unn Gustafsson

Unn Gustafsson

På Sandahl Partners tar vi löpande emot kandidater från universitetens psykologutbildningar. Just nu har vi glädjen att få välkomna Unn Gustafsson till Sandahls i Stockholm under en fyra månaders period. Trots underliga tider så har Unn snabbt blivit en del av kontoret. Här berättar hon om varför hon vill bli psykolog och hur det kommer sig att hon gör sin praktik just hos oss.

Berätta om din bakgrund

Jag läser termin sex, tredje året, så det här är mitten av utbildningen för mig som går på Stockholms universitet. Det är då vi gör praktik. Det är min andra utbildning och ett nytt skede i mitt yrkesliv där jag tidigare arbetat som journalist.

Vad var det som gjorde att du ville läsa till psykolog?

Jag levde i Berlin i 14 års tid och frilansade, främst för svenskspråkiga tidningar och medier. När jag efter det kom tillbaka till Stockholm tyckte jag förutsättningarna för att etablera mig i Sverige var dåliga. Jag funderade över vad jag ville göra och kände en stark vilja att hålla kvar kärnan i journalistyrket, som för mig är nyfikenheten på människor, samtalet. Utifrån den känslan sökte jag in till psykologutbildningen.

Hur blev du intresserad av att göra praktik inom organisationspsykologi?

Det var ett förhandsintresse jag hade. Jag har jobbat som politisk reporter. I den rollen har jag både skrivit om arbetsmarknadspolitiska frågor i Tyskland och bevakat det svenska utredningsväsendet. Så jag har sett många olika verksamheter inifrån, men också förhållit mig till det politiska ramverket, den större samhällsdiskursen. Dessutom har jag ett genuint intresse av grupp- och socialpsykologi. Allt det här drev mig.

Jag sökte bara en praktikplats och det var hos er på Sandahl Partners. Företaget har ett grundmurat gott rykte och är lite av ett begrepp inom organisationspsykologi. Så när jag tänkte: ”var kan jag få se hur organisationspsykologi bedrivs i praktiken på ett framgångsrikt sätt?” Då var det Sandahl Partners som kom upp som svar.

Vad är dina första intryck efter några veckor hos oss?

Jättespännande och fullpumpad av intryck! Jag hade en förhandsrädsla att pandemin skulle göra praktiken ganska isolerad; att det skulle vara svårt att bli inkopplad i verksamheten. Men så har det inte varit. Jag kastades direkt in i ett av de öppna programmen på SandahlsAkademin och har också kunnat vara med och jobba direkt med Sandahls kunder och klienter. Även om verksamheten till största delen nu igen sker digitalt så har jag verkligen haft möjligheten att få lära känna teamet och göra mycket. Det känns jättebra.

Vad hoppas du på under resten av perioden?

Jag hoppas få chansen att bedriva coachning. Och jag är mycket spänd att få se mer av organisationspsykologerna in action, jag tycker det är jättespännande! Och jag vill fortsätta samtala med mina kollegor här på Sandahls om deras jobb – inte minst i skuggan av den djupgående förändringen av arbetslivet som sker som en följd av krisen.