Mejladress till varje medarbetare hittar du när du drar musen över konsultens bild

Christina Lihagen

Christina Lihagen

Organisationspsykolog, leg. psykolog, Civilekonom

Direkt: + 46 19 609 02 69

Daniel Nordlander

Daniel Nordlander

Organisationspsykolog, leg. psykolog

Direkt: + 46 19 609 02 75

Karola Högberg

Karola Högberg

Rekryterings- och Managementkonsult, Organisationspsykolog, leg. psykolog

Direkt: + 46 19 609 02 77

Martin Ekberg

Martin Ekberg

Organisationspsykolog, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Direkt: + 46 19 609 02 71

Mirjam Hellgren

Mirjam Hellgren

Organisationspsykolog, leg. psykolog

Direkt: + 46 760091982

Per-Olov Berzelius

Per-Olov Berzelius

Organisationspsykolog, leg. psykolog

Direkt: + 46 19 609 02 73

Ulf Pelow

Ulf Pelow

Organisationspsykolog, leg. psykolog

Direkt: + 46 76 029 0278

Åsa Önander

Åsa Önander

Kontorschef, Managementkonsult

Direkt: + 46 72 330 90 27

Staffan Berseus

Staffan Berseus

Rekryterings- och Managementkonsult

Direkt: + 46 19 609 02 72

Eivor Bergström

Eivor Bergström

Marknadskonsult

Direkt: + 46 730 590 145