Mejladress till varje medarbetare hittar du när du drar musen över konsultens bild

Anna-Lena Sundlin

Anna-Lena Sundlin

Organisationspsykolog, leg. Psykolog

Mobil: + 46 709 52 24 48

Paul Sundlin

Paul Sundlin

Organisationspsykolog, leg. psykolog

Mobil: + 46 73 650 43 94

Tess Söderhjelm

Tess Söderhjelm

Organisationspsykolog, leg. psykolog

Mobil: + 46 702 68 80 48