Malin Kleinsmith, Sollentuna kommun

Ledningsgruppsutveckling i Sollentuna kommun med Jaget och jobbet

Malin Kleinsmith, Enhetschef för serviceenheten i Sollentuna kommun berättar om hur de i hennes ledningsgrupp arbetat självständigt med boken Jaget och jobbet av organisationspsykologerna och Sandahlskollegorna Anna-Lena och Paul Sundlin.

Berätta om bakgrunden till att ni kontaktade Sandahls

Jag hade tidigare kommit i kontakt med Anna-Lena när jag arbetade på administrativa avdelningen. Vi fick i den ledningsgruppen träffa henne och senare var hon och föreläste om roller för hela den avdelningen.

Efter en omorganisation blev jag chef för Servicenheten och fick då tre stycken gruppchefer under mig. Många medarbetare på serviceenheten hade haft mig som chef innan vilket gjorde det svårt när dessa gruppchefer skulle ta hela ansvaret för personal och arbetsmiljö. Personalen hade en tendens att komma till mig direkt och jag hade tendens att svara dem direkt. Det blev lite otydligt med rollerna helt enkelt. I detta kom också sjukdom vilket gjorde att jag fick hoppa in som gruppchef samtidigt som jag hade kvar rollen som enhetschef. Det blev stökigt och vi fick dåliga siffror på utvärdering av arbetsmiljön. Vi satte upp ett mål att rollerna skulle bli tydligare under 2020 och jag kontaktade Anna-Lena för att få hjälp på vägen. Sedan kom Corona och vi fick göra om vårt upplägg och sprida ut det på längre tid.

Berätta om den omställningen

Vi hade från början tänkt ha tillfällen där vi träffades med Anna-Lena. Men nu fick vi ju inte ses alls så vi fick efter några kortare möten med Anna-Lena trycka på pausknappen gällande detta. Istället beslutade vi att jobba vidare med hennes bok Jaget och jobbet själva. I min ledningsgrupp om fyra så läste vi 1–2 kapitel i veckan och diskuterade dessa när vi träffades veckan efter. I boken finns det frågeställningar som varje person i gruppen fick reflektera över utifrån deras perspektiv. Vi pratade till exempel om hur man arbetar bäst digitalt. Hur man säkerställer när man är i jobbroll och inte. Hur man är närvarande för sina medarbetare trots att man bara ses digitalt. Rollerna som flyter in och ut är något vi pratat mycket om.

Hur har det fungerat att jobba med boken så självständigt som ni gjort?

Det har verkligen fungerat bra. Jag rekommenderar det varmt. Även om vi arbetat oss igenom denna bok kommer vi fortsätta med arbetet tillsammans. Att ha ett tema att prata och reflektera kring har verkligen stärkt oss som grupp. Att få reflektionstid som är strukturerad. Vi har applicerat mycket tankar vi fått från boken också. Nu har vi till exempel gå-telefonmöten varje fredag där vi reflekterar över vad man gjort bra och är stolt över under veckan och vad man vill sätta för mål för nästkommande vecka. Att jobba som vi gjort är ledarskapsutveckling varje vecka på ett enkelt sätt. Det har varit mycket värdefullt att inte fokusera på mer än 1–2 kapitel åt gången så att alla verkligen hinner läsa och reflektera över innehållet.

Har ni sett vinster i ert gemensamma arbete?

Det tycker jag. Dels är vi snabbare på att tänka, vänta nu, gick jag in i en annan roll nu som jag inte skulle? Det man har pratat mycket om tänker man också på. Jag märker på mina chefer i gruppen att de har vuxit under den här tiden och att de reflekterar mer än innan.

Vad har du fått för feedback från gruppen kring att jobba på det här sättet?

Det har varit mycket positiv feedback över att vi sätter ledarfrågorna på agendan, inte bara hur verksamheten går. Att vi tillsammans i grupp följer upp ledarskapet. Vi har högt i tak och man stöttar varandra, då är det skönt att reflektera över sitt eget ledarskap i gruppen. Man känner att man får både stöd och feedback. Det är verkligen värdefullt både som grupp och individ.